Jihomoravský kraj optimalizuje nevytížené spoje, aby snížil ztráty ve veřejné dopravě

Jihomoravský kraj připravuje další dílčí úpravy ve vlakových a autobusových spojích Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) tak, aby zachoval kvalitní dopravní dostupnost pro všechny občany regionu, ale zároveň alespoň částečně snížil každodenní ztráty z provozu veřejné dopravy v důsledku opatření proti šíření koronaviru. První změna přijde již 3. dubna 2020, kdy se po domluvě se Zlínským krajem dočasně ruší spěšné vlaky Javořina na lince R56. K dalším úpravám na vlakových linkách dojde od pondělí 6. dubna 2020, vybraných autobusových spojů se změny dotknou od pátku 10. dubna 2020.

„Je nepochybné, že na provozu IDS JMK bude kraj za současné situace finančně krvácet. Počty cestujících a zejména tržby poklesly v globálu i o 70, 80 nebo dokonce 90 %. Přesto je pro nás absolutní prioritou zachovat kvalitní dostupnost regionu veřejnou dopravou. Přistupujeme proto k úpravám na vybraných autobusových a vlakových spojích, které budou mít co nejmenší dopad na cestující, ale dovolí nám alespoň drobně snížit průběžné ztráty z provozu veřejné dopravy. Všemi již realizovanými a připravovanými omezeními dojde ke snížení rozsahu regionální dopravy v rámci IDS JMK přibližně o 10 procent, a to jak na železnici, tak v autobusové dopravě,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Podle Hanáka se kraj soustředil zejména na zachování kvality dopravy lidí do zaměstnání. „Vyslyšeli jsme intenzivní prosby zaměstnavatelů, a tak skoro v plném rozsahu zachováváme zejména spoje ranní špičky na směny kolem šesté hodiny,“ doplnil Hanák.

Kraj již dříve rozsah dopravy v rámci IDS JMK omezil v reakci na opatření proti šíření koronaviru. Aktuálně tak jezdí všechny spoje v režimu letních prázdnin a zrušeny byly všechny noční a turistické spoje. U vybraných linek byly také v březnu upraveny jízdní řády, přičemž k největším změnám patřilo zrušení expresů na lince 108 (Brno – Znojmo), drobnější omezení na lince 104 (Brno-Hevlín) a zrušení vybraných spojů s ohledem na uzavření Aqualandu Moravia v Pasohlávkách.

Kromě optimalizace dopravní obslužnosti kraj realizuje celou řadu dalších opatření ve snaze snížit riziko šíření nemoci COVID-19. „Distribuovali jsme mezi řidiče roušky a respirátory, všechna vozidla jsou navíc díky dodávce Ministerstva dopravy vybavena dezinfekčními prostředky a s jejich čištěním pomáhají řidičům i zaměstnanci koordinátora IDS JMK, společnosti KORDIS. Kraj navíc podal žádost o dotaci na další dezinfekce a ochranné pomůcky do výzvy vyhlášené Ministerstvem dopravy, ze které by mohl získat více než 11 milionů korun,“ shrnul Hanák.

 

Provoz podle letních jízdních řádů zůstává zachován i nadále. K němu se navíc přidávají následující úpravy:

Železnice – nová opatření:

Od 3. dubna:

- Po domluvě se Zlínským krajem se ruší spěšné vlaky Javořina na lince R56

Od 6. dubna:

- S21 – zastavení provozu v pracovní dny v úseku Boskovice – Velké Opatovice, cestující mohou využít souběžnou linku 251.
- S52 – zastavení provozu většiny vlaků v pracovní dny v úseku Čejč – Hodonín, které byly zachovány zejména pro studentskou frekvenci. Bez studentů je frekvence v tomto úseku minimální. Zůstávají v provozu dva páry vlaků z provozních důvodů.
- S6 – zrušení 9 vlaků ve směru Kyjov – Veselí n. Mor. a 6 vlaků ve směrů Veselí n. Mor - Kyjov
- S8 – snížení kapacity souprav, budou vypraveny kratší soupravy.
- S9 – zrušení 7 párů vlaků Břeclav – Hodonín.

Regionální autobusová doprava:

- Od 10. dubna 2020 i nadále pokračuje v režimu letních prázdnin, nejedou noční a sezónní spoje včetně cyklobusů.

U vybraných linek dochází k dalším omezením:

- Týká se to zejména autobusové linky 109, která ve špičkách pracovních dní bude nově jezdit mezi Brnem a Klobouky u Brna místo 15minutového intervalu každých 30 minut s tím, že spoje na šestou hodinu ranní zůstanou zachovány.

- Dále se jedná o linku 910 (Hodonín – Veselí nad Moravou), která je zcela zrušena i na českém území, a u linky 911 dojde ke zrušení vybraných spojů mezi Hodonínem a Veselím nad Moravou, kde lze v uvedené relaci rovněž využít vlak linky S91.

- Na lince 106 (Brno – Kyjov) sice nedojde ke změně jízdního řádu, ale provoz na této lince budou zajišťovat místo velkokapacitních autobusů klasické autobusy, které s ohledem na sníženou frekvenci cestujících v současné době kapacitně naprosto dostačují.