COVID-19, jednání Krizového štábu JMK 3. dubna 2020

Krizový štáb se sešel dnes (3. dubna 2020) dopoledne a standardně byl informován o situaci jednotlivých složek IZS.

Krajská hygiena informovala o aktuální epidemiologické situaci na jižní Moravě ke včerejší 18. hodině. Vyléčených pacientů je 12, zaznamenaných úmrtí 1, pozitivně testovaných 227. Ředitel Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje David Křivánek také informoval o průběhu projektu chytrá karanténa: „Aktuálně s KHS JMK spolupracuje 20 členů AČR, z nichž polovina jsou výjezdové týmy a polovina působí na pracovišti krajské hygieny jako proškolení operátoři callcentra. Probíhají první zkušební hovory s veřejností v rámci systému chytrá karanténa a předpoklad je, že ostré nasazení začne s největší pravděpodobností v průběhu příštího týdne. Poté bude možné začít využívat takzvané mapové podklady. Ty budou vznikat na základě souhlasu jednotlivých detekovaných pacientů, že může systém využívat informace jejich operátora a banky.“

Na krizovém štábu byl představen koordinátor akutní péče o nemocné COVID-19 na jižní Moravě, kterým byl jmenován prof. Vladimír Šrámek, přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN u Sv. Anny v Brně. „Naše nemocnice byla určena jako zdravotnické zařízení pro péči o pacienty s onemocněním COVID-19 v nejtěžším stavu - tzn. vyžadující umělou plicní ventilaci, případně náhradu funkce plic mimotělním oběhem (tzv. ECMO). Mým úkolem coby krajského koordinátora bude společně s FN Brno a koordinátory v ostatních nemocnicích JMK pomoci dle aktuálního vývoje epidemiologické situace s logistikou příjmu a překladů nemocných, kde by vázlo dodnes zaběhnuté schéma v případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace. Svatá Anna zatím přijímá nejtěžší pacienty nejen z Jihomoravského kraje, ale také z ostatních moravských krajů a Vysočiny. FN Brno má na starosti intermediární a standardní lůžka. O dalším postupu bude rozhodovat Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s hejtmany, a to na základě vývoje situace v celé republice. Obecný předpoklad je, že by nemocnice v sloužily na krajské úrovni - tzn. FNUSA a FN Brno by řešily kritické a komplikované pacienty pouze z Jihomoravského kraje,“ řekl Vladimír Šrámek.

Do Jihomoravského kraje dorazily postupně v průběhu posledních dvou dnů další dodávky OOP, které budou rozděleny do jednotlivých oblastí. Celkem se jedná o 116 tisíc respirátorů, 721 tisíc roušek a 188 tisíc párů rukavic. „Při rozdělování ochranných prostředků stále zůstává prioritou zdravotnictví a sociální oblast. Rozvoz těchto prostředků pro sociální služby se podaří prostřednictvím krajského odboru sociálních věcí částečně uskutečnit ještě dnes a část pak o víkendu. Na jednotlivé obce s rozšířenou působností začnou hasiči rozvážet o víkendu. Zvolili jsem systém kumulace jednotlivých dodávek tak, abychom časově co nejméně zatížili jak obce, tak ty, kteří si roušky a respirátory přijdou vyzvednout. Lépe je naráz rozvézt větší množství ochranných prostředků, než je rozvážet po jednotlivých částech,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Na jednání krizového štábu byla přednesena zpráva Nemocnice Břeclav, kde po prvních výskytech COVID-19 u několika zaměstnanců ARO a ORL byli pozitivně testováni další lékaři a sestry. Nově pozitivně testovaní neměli žádné příznaky, nemoc byla zjištěna při kontrolních odběrech. Proto byly provedeny testy i u pacientů na příslušném oddělení a u několika z nich se COVID-19 také prokázal. Nemocnice je ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a byla zavedena potřebná opatření. Na interní oddělení nejsou přijímáni noví pacienti a stávající negativně testovaní jsou odděleni od těch pozitivních. Zdravotní stav nakažených je zatím uspokojivý.

 

Další jednání krizového štábu je stanoveno na pondělí 6. dubna v 10:00. Informace budeme posílat e-mailem.

Od soboty 4. dubna 2020 dochází k úpravě provozní doby speciální infolinky Jihomoravského kraje (800 129 921), která se zkrátila na po – ne od 8 do 16 hodin. Důvodem omezení provozu je snížení jejího vytížení, protože lidé své dotazy směřují zejména na e-mail koronavirus@jmk.cz .