Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pomáhají jako dobrovolníci

V rámci dobrovolnických aktivit v boji proti následkům pandemie koronaviru COVID-19 se na jihu Moravy zapojují i studenti vysokých škol. Výrazná je například pomoc studentů Lékařské fakulty MU, kteří jsou intenzivně zapojeni do práce při odběrech, na informačních linkách Krajské hygienické stanice nebo přímo v nemocnicích.

Aktuálně zde pomáhá více než 300 studentů Lékařské fakulty MU. Studenti zajišťují pomoc na odběrovém místě COVID19 ve FN Brno, na několika krajských hygienických stanicích a dále ve více než 15 nemocnicích napříč Jihomoravským krajem i za jeho hranicemi - celkem působí na více než 40 odděleních. V nemocnicích pomáhají hlavně studenti 5. a 6. ročníků. V databázi školy je však pro jiné dobrovolnické činnosti z Lékařské fakulty registrováno na 700 dobrovolníků a jsou mezi nimi i studenti z nižších ročníků této fakulty.

Zapojení a koordinace studentů probíhá kooperací vedení Lékařské fakulty, týmu Krizového centra dobrovolníků Lékařské fakulty, tvořeného převážně členy studentské komory fakultního akademického senátu, a celého Dobrovolnického centra MU.