Do kraje dorazila další dodávka osobních ochranných prostředků z centrální distribuce

Do Jihomoravského kraje dorazila včera v noci další dodávka osobních ochranných prostředků z centrální distribuce MV ČR. Celkem se jedná o 93 tisíc respirátorů N95, 333 tisíc ochranných roušek.

Během dnešního dne (2. dubna 2020) budou tyto ochranné prostředky rozděleny a zítra začne jejich distribuce Hasičským záchranným sborem JMK na místa určení. Zdravotnická zařízení, která nejsou příspěvkovými organizacemi kraje, budou kontaktována pracovníky městských úřadů obcí s rozšířenou působností.

„Tyto ochranné prostředky budou opět podle nastavených pravidel rozděleny jak pro nemocnice, soukromá zdravotnická zařízení prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, tak i do sociálních služeb. To jsou prioritní oblasti. Musím samozřejmě poděkovat za každou zásilku, ale je nutné říci, že podle rozhodnutí centrálních orgánů v minulých dnech musí nyní kraje tyto ochranné prostředky z centrální distribuce rozdělovat i dalším subjektům. Z jednoho balíku tedy musíme uspokojit mnohem větší poptávku, než tomu bylo například před týdnem. Samozřejmě se s tím musíme vypořádat. Zejména sociální služby již saturujeme mimo jiné z materiálu, který si kraj nakupuje ze svého rozpočtu. Tady bych chtěl zmínit, že se i v této době potýkáme s množstvím spekulativních nabídek, a proto vybíráme jen ty, které nabízí ochranné prostředky ověřené a funkční a za pro nás nejlepší cenu. Na druhou stranu bych chtěl moc poděkovat těm, kdo se na kraj obrací s nabídkou darů, a to například v podobě konkrétních ochranných prostředků nebo materiálu. A samozřejmě poděkování patří nejen těm, kdo se podílejí na distribuci ochranných prostředků, na šití roušek a tráví v práci i víkendy, ale našim lékařům, sestrám, pečovatelkám a všem, kdo se starají v těchto nelehkých dobách o pacienty a seniory,“ komentoval situaci s ochrannými prostředky hejtman Bohumil Šimek.