Krizový štáb JMK 1. dubna 2020

Krizový štáb Jihomoravského kraje se sešel dnes (1. dubna 2020) dopoledne v brněnském sídle krajského úřadu. O podrobnostech jednání informoval hejtman Bohumil Šimek a ředitel Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje David Křivánek.

„Byli jsme krajským hygienikem informováni o aktuální epidemiologické situaci na jižní Moravě. Pozitivní je zejména informace o deseti uzdravených pacientech a skutečnost, že nárůst nakažených za posledních 24 hodin v našem kraji je pouze o 5 osob. Nicméně celkové číslo se blíží 180, proto vyzývám občany k trpělivosti a k dodržování všech nastavených pravidel. Chrání tím sebe i své nejbližší. Co se týká chytré karantény, tak do systému je aktuálně napojena Krajská hygienická stanice, Armáda ČR, ZZS JMK. Postupně se budou napojovat další složky IZS a další subjekty v rámci procesu epidemiologických šetření. K těmto účelům nám do regionu dorazilo z ústředního krizového štábu 2000 kusů odběrových sad, které budou prostřednictvím ZZS JMK rozděleny jednotlivým odběrovým týmům v regionu (sanitky ZZS, odběrová místa Brno a Břeclav i 5 týmů chytré karantény AČR). V této souvislosti jsme řešili v návaznosti na odběry nedostatečnou zásobu PCR setů. Oslovili jsme s tímto požadavkem ústřední štáb COVID, MZ ČR a budu to dnes řešit také na videokonferenci. Nicméně podrobnosti bude nadále o tomto pilotním projektu poskytovat Ministerstvo zdravotnictví. Dále jsem byl informován, že bez větších problémů probíhají repatriace - návraty lidí ze zahraničí -, které zajišťuje PČR spolu s krajskou hygienou. Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí procesu rozdělování ochranných prostředků jsou naše obce s rozšířenou působností, nabídl jsem starostům těchto obcí se v nejbližších dnech pravidelně informovat formou videokonferencí, jak to již funguje na centrální úrovni. Tyto konference by plnily funkci informační a také by našemu krajskému štábu poskytly zpětnou vazbu od jednotlivých starostů,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Ředitel Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje David Křivánek k projektu chytrá karanténa: „Krajská hygienická stanice je jen jednou z participujících organizací na tomto projektu a aktuálně můžeme pouze informovat o tom, že došlo k proškolení mediků Armády ČR (AČR), kteří budu dále pomáhat při zaškolování dalších uživatelů vytvářeného informačního systému. Ten bude nositelem dat z epidemiologických šetření. K dnešnímu dni budou do systému nově vstupovat zaměstnanci KHS JMK, jsou vykomunikovány a odsouhlaseny scénáře, podle kterých jednotliví operátoři budou postupovat. Dnes budou probíhat již první hovory zaměstnanců z toho callcentra a také následná kontrola kvality hovorů již proškolených dobrovolných operátorů tak, aby nedocházelo k pochybení. Postupně jsou do systému zapojovány výjezdové týmy AČR, které jsou seznamovány s detaily procesu odběru vzorků, aby mohly postupně začít fungovat v systému chytré karantény. Snahou je, aby konkrétní podrobnosti k vývoji celého projetu podával jeho nositel, tedy Ministerstvo zdravotnictví.“