Chytrá karanténa v Jihomoravském kraji

Od dnešního dne (30. března 2020) probíhá v Jihomoravském kraji příprava na spuštění pilotního projektu chytré karantény, který je klíčový pro Českou republiku a její schopnost dále zbrzdit a potenciálně i zastavit růst epidemie COVID-19.

„Během celého týdne budou v rámci krajské hygienické stanice a celého regionu postupně zaváděna do praxe jednotlivá opatření systému, který směřuje k co nejrychlejší identifikaci a izolaci osob, které mohou být potenciálně nakaženy nebo ohroženy novým koronavirem COVID-19. Skutečnost, že byl pro pilot projektu vybrán právě Jihomoravský kraj, vnímám jako ocenění práce naší krajské hygienické stanice, vysoké kvality a příkladné spolupráce všech složek jihomoravského integrovaného záchranného systému. I když máme všichni nadstandardní pracovní nasazení, uděláme vše proto, aby tento systém co nejdříve začal fungovat. Armáda připravuje odběrové týmy z řad svých zdravotníků, pan náměstek Prymula mi nyní oznámil, že do Fakultní nemocnice v Brně míří zásoba odběrových sad pro další testování, a krajská hygienická stanice pod vedením Davida Křivánka připravuje propojení systému epidemiologických šetření na systém chytré karantény. Věřím, že to pomůže v aktuální situaci a chytrou karanténu se nám na jižní Moravě podaří uvést do provozu tak, aby mohla pomáhat v celé České republice. Podrobné informace bude poskytovat nositel projektu, tedy Ministerstvo zdravotnictví,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Chytrá karanténa je soubor několika na sebe navazujících opatření, která společně směřují k co nejrychlejší izolaci osob ohrožených nákazou koronavirem. Od rychlého testování nemocných přes přesné a kompletní trasování jejich potenciálních kontaktů za poslední dny, rychlou karanténu potenciálně infikovaných osob, dezinfekci exponovaných míst (tzv. hot spotů), kontrolované testování lidí v karanténě až po lékařskou pomoc odpovídající stavu nemocných.

Do projektu je zapojena Armáda ČR ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Brno a postupně se budou přidávat složky IZS, odběrová místa, laboratoře, praktičtí lékaři i nemocnice. S ohledem na rychlost realizace projektu budou jednotlivá opatření nabíhat postupně během tohoto týdne. Plán je odladit provoz tak, aby byl plně připravený k plošné realizaci v celé ČR.

 

Do Jihomoravského kraje dorazila o víkendu další dodávka OOP z centrální distribuce. Celkem se jednalo o 45 tisíc respirátorů, 336 tisíc ochranných roušek, 19 tisíc rukavic, 3 300 obleků, 2 200 brýlí. Během soboty byly prostředky rozděleny a v neděli rozvezeny Hasičským záchranným sborem JMK na místa určení. Zdravotnická zařízení byla již během víkendu a budou i dále kontaktována pracovníky městských úřadů obcí s rozšířenou působností a vyzvána k vyzvednutí OOP. Distribuce pro soukromé lékaře a lékárny v rámci ORP Brno-město probíhá na připravených výdejních místech v areálu BVV Brno. „Máme pozitivní zpětnou vazbu, že aktuální distribuce proběhla bez větších problémů, a za to jsem velmi rád. Je potřeba uvést, že jen ve zdravotnictví na jižní Moravě pracuje více než 28 tisíc lidí a není v možnostech kraje je všechny najednou zásobit ochrannými prostředky v maximální míře. Rozdělujeme jen to, co máme k dispozici, a až dorazí další prostředky, opět zajistíme distribuci,“ komentoval hejtman Bohumil Šimek.