Evropský projekt STARGATE - 1. průzkum

Víte, že cílem projektu STARGATE je…

* spoluvytvářet a společně ověřovat ucelenou víceškálovou metodologii klimaticky inteligentního zemědělství (CSA), která pomůže zemědělcům a tvůrcům politik dosáhnout krátkodobého a dlouhodobého přizpůsobení se změně klimatu?

* podpořit odolnost zemědělských systémů?

* vyvinout metody a nástroje pro rozhodování?

* vyhodnotit metodiku projektu a systémů podporujících rozhodování v reálných podmínkách?

 

Pro pomoc při naplňování těchto a dalších cílů vás prosíme o vyplnění krátkého průzkumu, který je dostupný zde (vyplňovací aplikace je v angličtině, níže na této stránce uvádíme překlad do češtiny):

PRŮZKUM č. 1

===============================

Jak byste ohodnotili důležitost pilířů klimaticky inteligentního zemědělství?

===========

E-mailová adresa

===========

Ohodnoťte každý řádek 1, 2, 3 nebo 4 (1 pro nejméně důležitý pilíř, 4 pro nejdůležitější)

  • Udržitelné zvyšování produktivity (Sustainably increased productivity)
  • Lepší dosažení potravinové bezpečnosti (Enhanced achievement of food security)
  • Snížení emise skleníkových plynů (Reduced greenhouse gas emissions)
  • Zvýšená odolnost zemědělské produkce vůči změnám životního prostředí (Enhanced resilience of agricultural production to environmental change) 

===============================

Za vyplnění a sdílení průzkumu předem děkujeme!

 

Další informace o projektu, do něhož je Jihomoravský kraj jako partner dalších 25 subjektů zapojen, jsou dostupné na stránkách projektu:

https://www.stargate-h2020.eu/