Kraj aktualizuje data poskytovatelů zdravotnických služeb na jižní Moravě

Jihomoravský kraj zatím nemá žádné podrobnější informace o další dodávce ochranných prostředků. Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraj zatím aktualizoval seznamy soukromých zdravotnických zařízení v regionu pro potřeby distribuce ochranných prostředků.

Za spolupráci děkujeme Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), České lékařské komoře a České lékárnické komoře. Pro průběžnou aktualizaci dat a pro potřeby další distribuce byl spuštěn na webu https://koronavirus.jmk.cz  interaktivní formulář pro poskytovatele zdravotnických služeb v JMK. Dále bude k případným dotazům sloužit e-mailová adresa koronavirus@jmk.cz  a linka 800 129 921 každý den včetně víkendů od 7:00 do 19:00.

„Pro zefektivnění distribuce ochranných prostředků pro soukromá zdravotnická zařízení v našem kraji jsme podnikli několik kroků tak, aby při další dodávce materiálu z centrální distribuce došlo k nápravě chyb ze začátku tohoto týdne. Ty byly způsobeny mimo jiné tím, že jsme měli k dispozici neaktuální data. Získat úplné a kompletní seznamy z celého kraje je velmi komplikovaný proces. V celém systému je více než 4500 zařízení, z nichž některé mají 2 a některé 100 zaměstnanců, což je dohromady téměř 10 tisíc lidí, pro které je potřeba ochranné prostředky zajistit. Nejdetailnější seznamy o soukromých subjektech ve zdravotnickém systému mají pouze zdravotní pojišťovny a české lékařské komory, ale ty je ze zákona nemohou dále poskytovat. Aktualizované seznamy jsme obdrželi až dnes ráno od Ústavu zdravotnických informací a statistiky a od obcí s rozšířenou působností. Vše jsme ještě dále konzultovali s Českou lékařkou komorou a Českou lékárnickou komorou, za což bych rád poděkoval. Jakmile dorazí do kraje další dodávka ochranných prostředků, budeme je dle těchto seznamů distribuovat opět prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Pro potřeby aktualizace všech dat, které by chtěl mít kraj o jednotlivých zdravotnických zařízeních k dispozici, jsme spustili interaktivní formulář na našem webu a dáváme k dispozici pro případné dotazy e-mailovou adresu a telefonní linku. Nejsložitější je situace v Brně, proto společně s vedením města připravujeme komfortnější a bezpečnější distribuci, která by mohla probíhat v areálu brněnského výstaviště, jež nabízí možnost zřízení více odběrových míst. Chtěl bych všem poděkovat za trpělivost,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.