Aktuální informace Krizového štábu COVID-19 z JMK ze dne 25. 3. 2020

Krizový štáb JMK v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem se sešel ve středu 25. 3. 2020 v dopoledních hodinách.

Témata:

Osobní ochranné prostředky (OOP) – do JMK do dnešního dne dorazily dvě dodávky respirátorů FFP2 a ochranných roušek z centrální distribuce, část již byla distribuována o víkendu a v pondělí (do ambulancí, nemocnic, lékáren, sociálních služeb, hasičům, vytipovaným školským zařízením, dopravcům IDS JMK). V nejbližších hodinách bude následovat další dodávka OOP z centrální distribuce. Tyto prostředky budou dle aktuální potřeby co nejdříve rozděleny.

„Ochranné roušky a první várka respirátorů byla distribuována již v průběhu víkendu a pondělí (21.-23.3.). Nyní pracujeme na doplňování seznamů lékařů různých odborností. Získat úplné a kompletní seznamy z celého kraje je velmi komplikovaný proces, některé ordinace jsou uzavřené, pod některými ambulancemi naopak pracuje několik lékařů. Pro prvotní informace pro rozdělování ochranných prostředků jsme využili jako zdroj Ústav zdravotnických informací a statistiky a dále Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, kde mají poskytovatelé zdravotnických služeb povinnost své údaje aktualizovat. Bohužel mnozí tuto povinnost neplnili a tento zdroj se tímto ukázal jako nedostatečný. Vše nyní konzultujeme s Ústředním krizovým štábem, já konkrétně i s ostatními hejtmany, kde řeší podobné problémy. Komunikujeme také s Českou lékařskou komorou, Svazem lékáren a předpokládám, že brzy začne další distribuce. Chystáme interaktivní formulář pro lékaře, pro potřeby aktualizace kontaktů. Zároveň využijeme pro sběr dalších informací přímo distribuční místa tak, abychom měli co nejvíce údajů. Někteří lékaři si ochranné prostředky již vyzvedli, další uspokojíme co nejdříve. Nejsložitější je situace v Brně, proto společně s vedením města řešíme možnosti komfortnější a bezpečnější distribuce. Chtěl bych se touto cestou omluvit za tyto nedokonalosti systému, ale velmi intenzivně pracujeme na nápravě a na zefektivnění celé distribuce. Dnes jsme celou situaci probírali také na krajském krizovém štábu a byl jsem ujištěn, že ostatní systémové procesy fungují dobře a bez problémů,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Doprava: Od 23. 3. 2020 funguje IDS JMK v modelu „velkých prázdnin“. Vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj má s dopravci uzavřeny tzv. brutto smlouvy (riziko poklesu tržeb nese kraj), jednotliví dopravci nejsou tímto faktorem nijak dotčeni. Aktuálně odhadujeme pokles tržeb za celou regionální dopravu v průměru (autobusy i vlaky) cca 2,5 mil. Kč za den. Dnes dorazí do JMK dodávka 5300 respirátorů FFP2 a více než 14 tisíc roušek od Ministerstva dopravy ČR učená pro řidiče IDS JMK (autobusy). O distribuci se postará Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, jaké typy ochranných prostředků a kterým profesím budou přidělovány ZDE (pdf).

Další jednání krizového štábu hejtmana je naplánováno na pátek 27. 3. 2020 v 9:30, pokud si to situace nevyžádá jinak.

Vedení JMK děkuje všem iniciativám za šití roušek a další pomoc seniorům atd. Pro podobné aktivity z řad veřejnosti a firem shromažďujeme data na e-mailové adrese koronavirus@jmk.cz  nebo nakupy@jmk.cz . Pro aktuální informace slouží webová stránka https://koronavirus.jmk.cz . Infolinka zřízená krajem funguje každý den od 7:00 do 19:00 na čísle 800 129 921.
foto JMKfoto JMKfoto JMK