Aktuální informace Krizového štábu COVID-19 z JMK ze dne 23. 3. 2020

Krizový štáb JMK v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem se sešel v pondělí 23. 3. 2020 v dopoledních hodinách. Témata:

- Osobní ochranné prostředky (OOP) – celkem je aktuálně v JMK k dispozici 125 tisíc respirátorů FFP2 a 320 tisíc ochranných roušek z centrální distribuce, část již byla distribuována o víkendu, dnes probíhá distribuce do ORP pro jejich potřebu i pro ambulance v regionu, do nemocnic, lékáren, sociálních služeb, hasičům, vytipovaná školská zařízení, dopravcům IDS JMK. Máme informace, že následovat budou během tohoto týdne další dodávky OOP (roušky, respirátory, ochranné obleky a brýle). Tyto prostředky budou dle aktuální potřeby IHNED rozděleny.

- Kraj se snaží po své linii zabezpečit další OOP pro region.

- Nařízení MZ ČR, jaké a kterým profesím budou ochranné prostředky budou přidělovány (FFP 3 pouze pro infekční oddělení v nemocnicích a záchranku); dále doporučení na rozumné hospodaření s OOP v nemocnicích.

- Hasičský záchranný sbor je personálně a technicky připraven posílit a zabezpečit distribuci OOP

- Zřízení nového odběrového místa u Nemocnice Břeclav - jsme připraveni na případné další místo, a to ve Znojmě. Hasiči zajišťují technickou podporu a personál k odběru zajistí místní krajské nemocnice.

- Nemocnice Břeclav se připravuje na znovuotevření oddělení ARO, mělo by být připraveno na konci tohoto týdne.

- Od dnešního dne přechází IDS JMK na režim „velkých prázdnin“, dále probíhají další jednání o případných dalších opatřeních.

- Dále probíhá komunikace a příprava krajských nemocnic na přísun nakažených pacientů – lůžka.

- Šité látkové roušky z různých dobrovolnických a soukromých iniciativ jsou průběžně distribuovány zejména do sociálních služeb. Jednáme o nákupu nanovláken, abychom mohli využít šicí kapacity ND, našich odborných škol, popřípadě dalších iniciativ.

S účinností od 21. března došlo z pokynu Hygienické stanice Hlavního města Prahy ke sjednocení postupu všech krajských hygienických stanic v poskytování informací o COVID-19 pro média veřejnost. Zveřejňují se jen níže uvedené informace. S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti. Tyto informace má k dispozici i krizový štáb kraje a není oprávněn je poskytovat dalším osobám. (Informace za JMK najdete zde https://koronavirus.jmk.cz/  a nebo zde https://www.khsbrno.cz/index.php  .)

1. Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 za příslušný kraj
(počet potvrzených případů za kraj), lze uvést členění celkového počtu
dle pohlaví a věkových skupin ve formě tabulky (věkové skupiny dle
databáze COVID-19 v ISIN).
2. Celkový počet platných karantén vydaných KHS za příslušný kraj
3. Celkový počet osob indikovaných KHS k testování za příslušný kraj
4. Celkový počet pozitivních případů v jednotlivých okresech příslušného kraje
6. Zveřejněná data aktualizovat po zveřejnění dat za ČR, tedy po 9:00 a po 18:00.
7. Do informace pro veřejnost uvádět odkaz na
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

 

Další jednání krizového štábu hejtmana je naplánováno na středu 25. 3. 2020 v 9:30, pokud si to situace nevyžádá jinak. Případný brífink budeme avizovat.

 

Včera (22.3.) ve večerních hodinách dorazila do Jihomoravského kraje další dodávka OOP z centrální distribuce. Celkem se jedná o 65 tisíc kusů respirátorů FFP2 a 322 tisíc ochranných roušek. Stejně jako při první várce respirátorů budou i tyto ochranné prostředky rozděleny dle nastaveného algoritmu do jednotlivých zdravotnických zařízení v kraji a dále na obce s rozšířenou působností, které je podle připravených seznamů rozdělí zdravotnickým odbornostem v regionu. Rozdělení OOP bude probíhat dnes večer a zítra během dne budou Hasičským záchranným sborem JMK rozvezeny na místa určení. Zdravotnické ambulance budou opět kontaktovány pracovníky městských úřadů obcí s rozšířenou působností a vyzváni k vyzvednutí OOP.

„S ohledem na to, že v této dodávce je celkově vyšší počet ochranných prostředků, část z nich poputuje tentokrát i do sociálních služeb. Děkuji všem, kteří o tomto víkendu pracovali na tom, aby se ochranné pomůcky dostaly do potřebných míst. A prosím zároveň všechny o trpělivost a solidaritu,“ komentoval hejtman Bohumil Šimek.

 

U Nemocnice Břeclav bylo včera (22.3.) zřízeno další odběrové místo. A nemocnice se aktuálně připravuje na znovuotevření oddělení ARO. Průjezdný stan pro potřeby odběrů v souvislosti s podezřením na onemocnění koronavirem technicky zajistil Hasičský záchranný sbor JMK. "Odběrové místo vzniklo na základě rozhodnutí Krizového štábu Jihomoravského kraje a jeho provoz bude od pondělí ( 23. 3.) zajišťovat Nemocnice Břeclav. Stan je umístěn na parkovišti mezi nemocnicí a poliklinikou, je průjezdný a určený pouze pro odběry z okénka osobního vozu, aby byla omezena možná kontaminace okolí. Toto odběrové místo je určeno těm občanům, kteří mají k dispozici osobní automobil. K ostatním lidem vyšle krajská hygienická stanice odběrovou sanitku stejně jako doposud,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

"Odběrový stan bude v provozu denně od 8 do 16 hodin. Obslouží pouze občany, kteří sem budou odesláni Krajskou hygienickou stanicí Brno nebo svým praktickým lékařem. Ve výjimečných případech je to i pro občany bez doporučení, a to v případě, že mají teplotu přes 38 °C. Prosíme o ohleduplnost a o dodržování pokynů personálu, které vycházejí z metodických pokynů nadřízených orgánů. Zvláště v odpoledních hodinách jsou možné delší čekací lhůty," uvedl ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka.

Školství – školská zařízení pro potřeby hlídání dětí zdravotníků a zaměstnanců IZS a sociálních služeb

V pondělí 16. března 2020 oslovil odbor školství obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Ve spolupráci s nimi byly vytipovány školy a školská zařízení, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství a které by mohly vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Souběžně oslovil krajský úřad zaměstnavatele, jejichž děti by mohly být dotčeny připravovanou péčí v určených školách. V rámci 21 ORP bylo vytipováno celkem 51 škol. Jedná se jak o samostatné mateřské školy, samostatné základní školy, případně o mateřské školy sloučené se základní školou, ve dvou případech se jedná o střediska volného času. V rámci celého JMK bude na základě stávajících požadavků pro 11 ORP k této činnosti určeno celkem 20 škol a školských zařízení. V případě potřeby se bude jejich počet rozšiřovat (seznam školek a škol viz tabulka ZDE).

Vedení JMK děkuje všem iniciativám za šití roušek a další pomoc seniorům atd. Např. do šicí dílny Národního divadla kraj pořídil látku na šití roušek. Během dvou dnů obdrží cca 1000 roušek pro sociální péči. Pro podobné aktivity z řad veřejnosti a firem shromažďujeme na e-mailové adrese koronavirus@jmk.cz  nebo nakupy@jmk.cz . Pro aktuální informace slouží webová stránka https://koronavirus.jmk.cz  .

Infolinka zřízená krajem funguje každý den od 7:00 do 19:00 na čísle 800 129 921.
foto JMKfoto JMKfoto JMK