U břeclavské nemocnice vzniklo odběrové místo

U Nemocnice Břeclav bylo dnes (22. 3. 2020) zřízeno další odběrové místo. Průjezdný stan pro potřeby odběrů v souvislosti s podezřením na onemocnění koronavirem technicky zajistil Hasičský záchranný sbor JMK.

"Odběrové místo vzniklo na základě rozhodnutí Krizového štábu Jihomoravského kraje a jeho provoz bude od zítřejšího dne (pondělí 23. 3.) zajišťovat Nemocnice Břeclav. Stan je umístěn je na parkovišti mezi nemocnicí a poliklinikou, je průjezdný a určený pouze pro odběry z okénka osobního vozu, aby byla omezena možná kontaminace okolí. Toto odběrové místo je určeno těm občanům, kteří mají k dispozici osobní automobil. K ostatním lidem vyšle krajská hygienická stanice odběrovou sanitku stejně jako doposud,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta.

"Odběrový stan bude v provozu denně od 8 do 16 hodin. Obslouží pouze občany, kteří sem budou odesláni Krajskou hygienickou stanicí Brno nebo svým praktickým lékařem. Ve výjimečných případech je tu i pro občany bez doporučení, a to v případě, že mají teplotu přes 38 °C. Prosíme o ohleduplnost a o dodržování pokynů personálu, které vycházejí z metodických pokynů nadřízených orgánů. Zvláště v odpoledních hodinách jsou možné delší čekací lhůty," uvedl ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka.