TK 4. 4. 2008

Tisková konference 4. dubna 2008

 

Na tiskové konferenci hovořil hejtman Stanislav Juránek o dotacích projednávaných na jednání Rady JMK a náměstkyně hejtmana Anna Procházková představila 3D vizualizaci záměrů výstavby větrných elektráren na vybraném území Jihomoravského kraje.

 

 

Dotace

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 3. dubna 2008 rozhodovala o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v celkové výši 10,777 milionu korun (viz tab. 1 a tab. 2) a doporučila Zastupitelstvu JMK jejich schválení.

 

tab. 1 (schválí ZJMK):

 

příjemce dotace: přesný název příjemce, sídlo příjemce nebo místo podnikání /obec,město/

účel dotace

navrhovaná částka/         schválená částka *              v Kč

 

 

 

Galant Brno, s.r.o.

Náklady pro Ekol elite trithlon team

400 000,00

Motoklub Kyjov v AČR

Silniční motocyklové závody v Kyjově "V.Kyjovský okruh" přebor ČR klasik a sidecarů

300 000,00

Obec Lipov

Vydání knihy "U nás v Lipově"

300 000,00

Obec Malhostovice

Dokončení nové ÚPD Malhostovice-Nuzířov

25 000,00

MgA. Josef Buchta, Brno

Výchovné koncerty v Redutě pro základní a střední školy a střední odborné učiliště

160 000,00

Město Velké Pavlovice

Zpracování studie a investičního závěru na vybudování dálniční křižovatky na D-2,Veké Pavlovice

80 000,00

Římskokatolická farnost Dolní Loučky

Oprava fary v Dolních Loučkách

300 000,00

Římskokatolická farnost Jedovnice

Přípravná a projektová dokumentace na obnovu vodotěsnosti střešního pláště, zlepšení únosnosti základových konstrukcí a prostorové tuhosti farního kostela sv. Josefa v Senetářově

120 000,00

Obec Tasovice

Nákup výstroje a výzbroje pro družstva mladých hasičů (pracovní stejnokroje, ochranné pomůcky, požární technika)

50 000,00

Městys Doubravník

Oprava místní komunikace Křížovice

400 000,00

Římskokatolická farnost Letonice

Letonice, kostel sv. Mikuláše - zvonové vybavení

150 000,00

Obec Těšetice

Vybudování autobusových čekáren v obci Těšetice

200 000,00

Obec Morašice

Oprava veřejného osvětlení v obci Morašice

80 000,00

BASKETBAL SPORT, spol. s r. o., Brno

Náklady spojené s Final Four Evropské ligy 2008

2 000 000,00

Římskokatolická farnost Veselí nad Moravou

Výmalba kostela

1 600 000,00

 

 

 

 

 

6 165 000,00

 

tab. 2 (schváleno RJMK):

 

 

 

příjemce dotace: přesný název příjemce, sídlo příjemce nebo místo podnikání /obec,město/

účel dotace

navrhovaná částka/         schválená částka *              v Kč

TJ Lokomotiva-Ingstav , Brno

Opravy a vybavení areálu ragby a tenisu

200 000,00

Emily club s.r.o., Brno

Náklady Rodinného a výchovně vzdělávacího centra

200 000,00

Dagmar Řehořová, Brno

Integrace dětí s dětmi z dětských domovů na území Jihomoravského kraje

200 000,00

Sportovní klub Baník Ratíškovice

Účast oddílu volejbalu SK Baník, družstev mužů a žen na Mezinárodním volejbalovém turnaji v Německu

45 000,00

Sportovní klub lyžování Veselí nad Moravou

Splátky na technologii zasněžovánía sněhového děla

150 000,00

Moravský rybářský svaz Místní organizace Strážnice

Závody ve sportovní rybolovu mládeže  místní skupiny Petrov

20 000,00

Myslivecké sdružení Chrast Vlkoš

Rekonstrukce mysliveckých zařízení v honitbě, zazvěření honitby a krmivo pro zvěř

35 000,00

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hustopečích

Výměna oken na evangelické faře

120 000,00

Jakub Koudelka, Brno

Jihomoravské basketbalové hry mládeže

200 000,00

Jihomoravské basketbalové centrum s.r.o., Brno

Basketbalový turnaj a činnost basketbalistů vozíčkářů

200 000,00

Česká sreetballová federace, Brno

3.ročník Jihomoravského poháru mládeže ve streetballu

200 000,00

Old stars Břeclav-sdružení tanečníků a zpěváků, Břeclav

Pořízení krojů

32 000,00

FK Adamov

Materiální vybavení mládežnickcýh družstev

45 000,00

ing.Iveta Kumstátová, Brno

Vydání dětské knihy "Žaludové království"

80 000,00

TJ Junior Brno

Podpora volejbalové mládeže

70 000,00

Český tenisový svaz vozíčkářů, Brno

Mezinárodní mistrovství ČR v tenisu na vozíku - SSŽ Cup 2008

50 000,00

Aucilia Team, s.r.o., Šlapanice

Krsobruslařská show "Z pohádky do pohádky"

190 000,00

Moravská Šermířská Skupina Asmodeus, Rajhrad

Náklady akce "Polní bitva Rajhrd 1645"

30 000,00

Český svaz včelařů, Okresní výbor Brno-město

Náklady celostátní včelařské výstavy spojenou s odbornými přednáškami

50 000,00

1. FC Brno, a. s.

Mezinárodní halový turnaj dorostu v Brně (akce proběhlá)

200 000,00

Náboženská obec Církve československé husitské v Slavkově u Brna

Výměna oken v budově fary ve Slavkově u Brna

100 000,00

Římskokatolická farnost Lysice

Úprava prostor dvora farního centra v Lysicích a jeho vybavení

150 000,00

Česká asociace go, o. s., Praha

Mistrovství Evropy v deskové hře go, Mikulov 2008

200 000,00

Občanské sdružení Šošůvská kaple, Šošůvka

Částečná úhrada dluhu za provedení stavby kaple sv. Václava a sv. Anežky České v Šošůvce

200 000,00

Občanské sdružení rodičů a dětí Dobromysl, Bořetice

Náklady na vypracování architektonického projektu a stavební dokumentace na tzv. Habánský dům v Bořeticích

200 000,00

Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Brno - Líšeň

Náklady na venkovní směrové cedule, vnitřní orientační systém, sjednocení grafického vzhledu prezentačních materiálů, zpracování a tisk brožurky o salesiánech v Brně, pořízení notebooku se základní výbavou a stolního PC s LCD monitorem a základní výbavou pro SSM - DDM Brno - Líšeň

100 000,00

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19188 STOPA, Hodonice

Vybavení klubovny a činnost oddílu

50 000,00

TJ Hodonice, o. s.

Nákup sportovního a technického vybavení a činnost sdružení

70 000,00

Církevní domov mládeže Petrinum, Brno

Zřízení multimediální klubovny - II. etapa

100 000,00

Klub českých turistů - Jihomoravská oblast, Brno

Turistické závody 2008

100 000,00

Římskokatolická farnost Deblín

Oprava kúru s varhanami v rektorátním kostele sv. Antonína Paduánského v Kuřimské Nové Vsi

100 000,00

Tělovýchovná jednota Sokol Vedrovice

Náklady na vybudování studny na hřišti ve Vedrovicích

90 000,00

Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjov

Náklady spojené s účastí dechového souboru ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice na mezinárodním festivalu dechových orchestrů v Německu

100 000,00

Spolek pro postavení a udržování orlovny ve Šlapanicích

Náklady spojené s opravou budovy orlovny ve Šlapanicích

200 000,00

Římskokatolická farnost Prace

Vybudování víceúčelové plochy v obci Prace

200 000,00

Doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc., Brno

Náklady spojené s vydáním publikace Skutkem a pravdou milovat lidi

50 000,00

Farma Bolka Polívky, spol. s r. o., Brno

Dětský den na Farmě Bolka Polívky v Olšanech

200 000,00

Myslivecká společnost Šlapanice

Pořízení systému zradidel a pachových odrazovacích prostředků proti divoké zvěři v honitbě MS Šlapanice

50 000,00

Orel jednota Drnovice

Náklady spojené s pořádáním benefičního koncertu skupiny Svítání v Drnovicích

35 000,00

 

 

 

 

 

4 612 000,00

 

Účelová dotace pro město Ivančice

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 3. dubna  2008  doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit účelovou dotaci městu Ivančice ve výši 500 tis. Kč k zajištění dostupnosti složek Integrovaného záchranného systému (IZS) po dobu rekonstrukce mostu v Ivančicích přes řeku Jihlavu.

 

V úterý 1. dubna 2008 začala rekonstrukce mostu v Ivančicích přes řeku Jihlavu. Vlastníkem mostu je Jihomoravský kraj, investorem rekonstrukce je SÚS JMK. Rekonstrukce mostu bude probíhat cca 6 měsíců. Na základě ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích rozhodl Městský úřad Ivančice o uzavírce a objížďce a stanovil nejkratší možnou objízdnou trasu přes Oslavany.

 

Objížďka způsobila problém:

 

  1. Dojezdnosti jednotkami požární ochrany do místních částí Ivančic (Němčice a Budkovice) a obce Alexovice, Letkovice, Řeznovice, Hrubšice,  Biskoupky. Na základě vyjádření HZS JMK nelze pokrytí požárními jednotkami zajistit jiným způsobem. Dojezdové časy se zvyšují přibližně o 13 minut. Dojezdové časy pro jednotky požární ochrany z Moravského Krumlova jsou obdobné.

 

  1. Dojezdnosti vozidel Zdravotnické záchranné služby do místních částí Ivančic (Němčice a Budkovice) a obce Alexovice, Letkovice, Řeznovice, Hrubšice Biskoupky a dále Moravský Krumlov a okolní obce. Dojezdová doba se prodlužuje rovněž o 13 minut.

 

Pro průjezd  vozidel Integrovaného záchranného systému (HZS vč. JPO Ivančice a SDH Němčice, ZZS) lze zajistit průjezd přes areály firem IVACAR Ivančice, spol. s r.o., KM Rest Ivančice, s.r.o. a KM Rest and Trading s.r.o. (zde se nachází most přes řeku Jihlavu o nosnosti 20 tun). Toto by umožnilo složkám IZS zajistit  zachování dojezdných časů v dotčené oblasti. Složky IZS  by využívaly oprávnění projíždět přes areály výše uvedených firem za smluvně stanovených podmínek.

Město Ivančice smluvně zajistilo  organizaci náhradní dopravy  od 1. 4. 2008 a je připraveno zajistit kontrolu a úhradu vzniklých nákladů spojených se zajištěním nepřetržité služby u dotčených subjektů prostřednictvím dotace Jihomoravského kraje do rozpočtu měst.

3D vizualizace záměrů výstavby větrných elektráren na vybraném území Jihomoravského kraje 

 

Obyvatelé Jihomoravského kraje mají nyní možnost seznámit se s vizualizací záměrů výstavby větrných elektráren na vybraném území kraje. Záměrem projektu – prvního svého druhu v České republice - bylo pomocí digitálního prostorového modelování vytvořit podklad pro posouzení dopadu výstavby větrných elektráren na krajinný ráz.

Vybrané území bylo vymezeno v jihovýchodní části Jihomoravského kraje – na základě předložení konkrétních záměrů investorů výstavby větrných elektráren na území obcí Stavěšice, Nenkovice, Násedlovice, Klobouky u Brna a Bošovice.

Prostorový model umožňuje každému, kdo má přístup na internet, rychlý a jednoduchý pohyb v území. Nejen obyvatelé jednotlivých obcí tak mají možnost zjistit, jak by výstavba větrných elektráren ovlivnila krajinu v místě jejich bydliště. Lze si zobrazit lokality, odkud by byly větrné elektrárny dobře viditelné, i místa, ze kterých by větrné elektrárny vidět nebyly. Pro snazší pohyb v území má projekt předdefinováno téměř 30 pohledů z exponovaných míst a jeden předdefinovaný průlet územím.

Celý projekt byl zpracován nad digitálním modelem terénu. Jeho součástí je analýza viditelnosti jednotlivých větrných elektráren, možnost zobrazení např. chráněných území, přírodních parků, prvků NATURY, správních hranic obcí, 3D modely budov v jednotlivých obcích apod.

 

Interaktivní prohlížení 3D vizualizace je možno spustit z webové adresy:

gstp://www2.geodis.cz/Vizualizace_vetr_el_jmk.gs. Před vlastním spuštěním je však potřeba nainstalovat volně šiřitelný prohlížeč GeoShow3D Lite.

Více informací o 3D vizualizaci se lze dozvědět na webových stránkách Jihomoravského kraje:  http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=37035&TypeID=2 .

Další podrobnosti zde: prezentace, grafika 1, grafika 2.