Aktuální informace Krizového štábu COVID-19 z JMK ze dne 20. 3. 2020

Krizový štáb JMK v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem se sešel v pátek 20. 3. 2020 v dopoledních hodinách. Témata:

- Ochranné prostředky – dorazí ve večerních hodinách z centrální distribuce Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ), proběhla konferenční porada s hejtmany a ministrem vnitra Janem Hamáčkem, v 1. fázi dorazí do JMK 60 tisíc respirátorů FFP2 následovat budou během víkendu a prvních dnů příštího týdne další dodávky roušek, respirátorů, ochranných obleků a brýlí. Tyto prostředky budou dle dohodnutého algoritmu rozděleny IHNED (dnes večer a o víkendu) do nemocnic (bez rozdílu zřizovatele), ZZS JMK, lékařům, stomatologům a následně pak také do sociálních služeb.

- Příprava nových odběrných míst v JMK – vodní záchranná služba společně s hasiči zprovozní stan nejprve v Břeclavi a podle potřeby ve Znojmě – personál zajistí místní krajské nemocnice.

- Příprava krajských nemocnic na přísun nakažených pacientů – lůžka

- Šité látkové roušky z různých dobrovolnických a soukromých iniciativ jsou průběžně distribuovány zejména do sociálních služeb. Jednáme o nákupu nanovláken, abychom mohli využít šicí kapacity Národního divadla Brno, našich odborných škol, popřípadně dalších iniciativ.

Celkem v JMK fungují 3 sanitky pro domácí odběry (Brno, Kyjov, Znojmo). FN Brno zprovoznila odběrový stan ve svém areálu. Připraví se v průběhu víkendu odběrový stan v Břeclavi, fungovat by měl od pondělí 23. 3.

Vedení JMK děkuje všem iniciativám za šití roušek a další pomoc seniorům atd. Např. do šicí dílny Národního divadla Brno kraj pořídil látku na šití roušek. Během dvou dnů obdrží cca 1000 roušek pro sociální péči. Pro podobné aktivity z řad veřejnosti a firem shromažďujeme informace na e-mailové adrese koronavirus@jmk.cz  nebo nakupy@jmk.cz . JMK zřídil i webovou stránku https://koronavirus.jmk.cz  .

Školství – školská zařízení pro potřeby hlídání dětí zdravotníků a zaměstnanců IZS a sociálních služeb.

V pondělí 16. března 2020 oslovil odbor školství obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Ve spolupráci s nimi byly vytipovány školy a školská zařízení, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství a které by mohly vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Souběžně oslovil krajský úřad zaměstnavatele, jejichž děti by mohly být dotčeny připravovanou péčí v určených školách. V rámci 21 ORP bylo vytipováno celkem 51 škol. Jedná se jak o samostatné mateřské školy, samostatné základní školy, případně o mateřské školy sloučené se základní školou, ve dvou případech se jedná o střediska volného času. Do dnešního dne byly rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení vykonávání péče o děti a mládež určeny pro tento účel školy v katastru Brno, Blansko, Boskovice, Kyjov, Břeclav, Znojmo. V nejbližší době budou k výkonu této služby určeny další školy v dalších ORP, a to na základě požadavků. Předpokládáme, že v rámci celého JMK bude na základě stávajících požadavků pro 11 ORP k této činnosti určeno celkem 20 škol a školských zařízení. V případě potřeby se bude jejich počet rozšiřovat.

Infolinka zřízená krajem funguje a je neustále vytížená. Střídá se zde v intervalu jedné hodiny cca 20 osob, jsou to jednak pracovníci KrÚ JMK, dále dobrovolníci z Českého červeného kříže a vodní záchranky. Linka bude v provozu i o víkendech od 7:00 do 19:00. Infolinka KrÚ JMK funguje na čísle 800 129 921.

 

Další jednání krizového štábu hejtmana je naplánováno na pondělí 23. 3. 2020 v 9:30, pokud si to situace nevyžádá jinak. Případný brífink budeme avizovat.