Zprávy z jednání Krizového štábu JMK (16. 3. 2020)

Aktuální souhrnné informace ze dne 16. 3. 2020

Na základě nových opatření Vlády ČR se dnes (pondělí 16. 3. 2020) sešel Krizový štáb JMK v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem. Hejtman informoval krizový štáb o závěrech videokonference hejtmanů s vedoucím krizového štábu ČR prof. Romanem Prymulou. Dále byla projednána všechna pověření, která z aktuální situace vyplývají pro vedení krajů a jejich krizové skupiny. Hlavní témata: nařízení Vlády ČR směrem ke krajům, informace od Krajské hygienické stanice JMK, složek IZS a aktuální situace v souvislosti se situací v Nemocnici Břeclav.

V průběhu víkendu dorazila do JMK dodávka 3 300 respirátorů určených pro FN Brno a ZZS JMK a dále také 8 500 roušek určených pro sociální služby. Další tranže osobních ochranných prostředků (OOP) je z centrální distribuce přislíbena v průběhu tohoto týdne. Bude dále dle dohodnutého postupu a algoritmu Ministerstva zdravotnictví ČR rozdělena. Dezinfekční prostředky budou postupně dodávány z centrální distribuce na konci tohoto týdne na základě požadavků jednotlivých krajů.

Krajská hygienická stanice JMK informovala o aktuální epidemiologické situaci v JMK (viz tisková zpráva KHS JMK v příloze). Dále byla projednána přetíženost telefonních linek, byla opět dohodnuta pomoc ze strany pracovníků Krajského úřadu JMK. Již nyní vypomáhá na KHS JMK několik studentů Masarykovy univerzity Brno na posílení jihomoravské linky 112.

Celkem v JMK fungují 3 sanitky pro domácí odběry (Brno, Kyjov, Znojmo). FN Brno zprovoznila odběrový stan ve svém areálu. Rozbory odebraných vzorků aktuálně probíhají v Jihomoravském kraji ve třech laboratořích.

Krajský úřad JMK: v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 (koronavir SARS CoV-2) bylo z preventivních důvodů rozhodnuto o zrušení úředních hodin pro veřejnost KrÚ JMK, s výjimkou vrátnice a podatelny. Provoz podatelny a vrátnice bude zachován v omezené míře, a to pouze v úřední dny, tzn. pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a středa od 13.00 do 16.00 hodin. Tato doba je určena pro veřejnost, a to pouze v nezbytně nutných, resp. neodkladných případech pro osobní podání. Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu přednostně elektronicky, přes datovou schránku, telefonicky nebo písemně.

Zdravotnictví: Opatření, ke kterým v souvislosti s aktuální situací nemocnice přistoupily, fungují. Jedná se zejména o zrušení plánovaných neakutních operací. Krajské nemocnice vyzvaly pacienty, aby omezili neakutní návštěvy v nemocnicích a jejich ordinacích, některé věci (recepty, neschopenky) mají řešit telefonicky, při příznacích kontaktovat KHS Brno.

V krajem zřizovaných nemocnicích je aktuálně omezený počet respirátorů, zásoba vystačí na několik dalších dní. Podobná situace je v městských nemocnicích v kraji. Od státu jsme v uplynulých dnech obdrželi jednotky stovek kusů respirátorů FFP3 a FFP2, které byly dle pokynů předány ZZS JMK, větší množství zůstalo pro využití ve FN Brno. Krajské nemocnice zatím využívají dosavadních zásob, vypomáháme si vlastními nákupy dle možností a nemocnice si vypomáhají mezi sebou. Čekáme v druhé půlce týdne dodávku několika tisíc kusů respirátorů, které zajistil hejtman kraje, a koncem týdne má dorazit dar od skupiny PPF a velká dodávka pomůcek, které vláda zajistila v Číně. OOP budeme dle pokynů distribuovat dále i ambulantním lékařům (praktičtí, dětští, zubní) v kraji, kteří z části do té doby omezují provoz. Ve většině krajských zařízení připravujeme měření teploty pacientů při vstupu do areálu, zapojíme zde i dobrovolníky z řad mediků Lékařské fakulty MUNI.

Aktuální informace z Nemocnice Břeclav: jeden pozitivně testovaný lékař potvrzen v sobotu (14.3.), druhý v neděli (15.3.), oba z oddělení ARO. Pacienti ARO a všichni zaměstnanci ARO byli testováni, z toho zatím 34 s negativním výsledkem, další část výsledků bude k dispozici během zítřka. Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí byl zastaven příjem pacientů na ARO, a to včetně vysokoprahového urgentního příjmu, zbytek nemocnice je dále v provozu, ARO je od něj odděleno.

Nemocnice zastavila veškerou operativu, vyjma porodů císařským řezem. Pacienti s negativními konfirmačními testy budou v případě volných kapacit převezeni do jiných zdravotnických zařízení. Probíhá taktéž domluva s jinými zařízeními na personálním posílení, aby ARO mohlo obnovit provoz – armáda atd.

Doprava: viz samostatná TZ.

Studenti: Nabídka rektora MU Brno prof. Martina Bareše na možnost využití studentů univerzity na informační linky, do zdravotnických provozů, popřípadě na hlídání dětí zdravotnických zařízení v kraji byla přijata na minulém jednání krizového štábu. Byla určena jedna osoba z krizového štábu, která bude logistiku této spolupráce koordinovat. Potřeby jednotlivých zařízení jsou aktualizovány, budou sumarizovány a předány s konkrétními požadavky na MU Brno. Platí i pro zřizování tzv. dětských skupin.

Informace Krajského ředitelství PČR: Policisté v současné době kontrolují provoz a dodržování stanovených podmínek pohybu přes hraniční přechody. Dohlíží také na dodržování veřejného pořádku a také dalších vládních nařízení. Prioritním úkolem policistů je i zamezení shlukování osob na veřejnosti. Dosud ve všech případech postačila domluva a vysvětlení situace. Nemuseli tak ani v jednom případě přikročit k sankcím za neuposlechnutí výzvy. Aktuální informace z kraje sledujte na webu: https://www.policie.cz/clanek/opatreni-v-souvislosti-s-vyhlasenym-nouzovym-stavem-aktualizace.aspx . Obecné pak na twitterovém účtu PolicieCZ.

Infolinka zřízená krajem funguje a je neustále vytížená. Pracovníci linky se střídají v intervalu jedné hodiny, k dispozici je cca 20 osob, jsou to jednak pracovníci KrÚ JMK, dále dobrovolníci z Českého červeného kříže a vodní záchranky. Bude v provozu i o víkendech od 7:00 do 19:00. Infolinka KrÚ JMK funguje na čísle 800 129 921.

Další jednání krizového štábu hejtmana je naplánováno na středu 18. 3. 2020 v 9:00, pokud si to situace nevyžádá jinak.