Tisková zpráva KHS Jihomoravského kraje (15. 3. 2020, 10:00)

TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 15. března 2020, 10:00 hod.

Vzhledem k přijetí krizových opatření dne 12. března 2020
(č. 71,72,73,74/2020 Sb.) bude až do odvolání Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně komunikovat s médii formou tiskových zpráv

Aktuální informace:

Ke dni 15. března 2020, 10:00 byly v Jihomoravském kraji potvrzeny další 4 případy onemocnění COVID-2019.
Jedná se o muže ve věku 30-45 let, 3 z Brněnska, 1 z Břeclavska. Jejich onemocnění mají vazbu na zahraničí (USA, Německo, Slovensko, Balkán). Epidemiologická šetření a zajišťování opatření pracovníky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje nadále probíhají, opatření se budou týkat desítek osob.

Od 11. 3. 2020 bylo v Jihomoravském kraji potvrzeno celkem 11 případů onemocnění COVID-2019.
Jedná se o 8 osob z Brněnska (informace o osobě z okr. Blansko byla nepřesná), 3 jsou z okresu Břeclav. Jedná se o 3 ženy a 8 mužů, všichni dospělého věku. Všechny tyto případy mají vazbu na zahraničí.
Ve FN Brno jsou izolováni 4 pacienti, 7 je izolováno doma a jsou v dobrém klinickém stavu.

Žádáme naléhavě všechny občany, aby dobře uvážili, zda jejich potíže jsou natolik kritické, aby kvůli nim volali na tísňovou linku 112 či dokonce 155.

Informační linka KHS je zcela přetížená dotazy, na které lze snadno najít odpověď na veřejně dostupných informačních zdrojích, např. https://koronavirus.mzcr.cz/ , www.szu.cz , https://ct24.ceskatelevize.cz/  atd.

Pracovníci KHS nyní prioritně zajišťují komunikaci s potvrzenými případy a opatření jejich kontaktů. Osoby s negativními výsledky se snažíme o jejich negativitě informovat, ne vždy se nám to však daří. Proto ne všechny osoby vyšetřené před 11. 3. 2020 s negativním výsledkem nebyly dosud informovány, tito jsou však negativní. Z kapacitních důvodů je nelze již opakovaně kontaktovat.

Počet osob indikovaných k vyšetření od 27. ledna do dnešního dne přesáhl již 280 osob. V naprosté většině případů se jedná o domácí odběry. Z dosud vyšetřených odběrů bylo dosud pozitivních pouze cca 3,9 %, naprostá většina vyšetřených osob je negativní.


MUDr. Renata Ciupek