Informace krizového štábu COVID-19 z JMK (13. 3. 2020)

Na základě požadavku ředitele FN Brno prof. Jaroslava Štěrby byla krizovým štábem hejtmana Bohumila Šimka svolána porada ředitelů všech nemocnic v regionu. Hlavním tématem porady byla spolupráce jednotlivých lůžkových zdravotnických zařízení v souvislosti s kyberútokem na FN Brno, která kvůli tomu aktuálně není schopna přijímat akutní pacienty (svoz ZZS JMK z celého regionu). Bylo domluveno, že akutní pacienti budou sanitkami ZZS JMK odváženi dle potřeby do jednotlivých nemocnic a to podle jejich aktuálních kapacit. Dále ředitelé nemocnic informovali o stavu osobních ochranných prostředků (OOP) a dále o opatřeních, ke kterým v souvislosti s aktuální situaci jejich nemocnice přistoupily. Jedná se zejména o zrušení plánovaných neakutních operací.

Řešila se také nabídka rektora Masarykovy univerzity (MU) Brno prof. Martina Bareše na možnost využití studentů univerzity na informační linky, do zdravotnických provozů, popřípadě na hlídání dětí zdravotnických zařízení v kraji, jak již je naplánováno ve FN Brno. Potřeby jednotlivých zařízení budou sumarizovány a předány s konkrétními požadavky na MU Brno.

Poslední informace o centrální distribuci OOP je, že první tranže do JMK by měla dorazit dnes v nočních hodinách. Bude dále dle dohodnutého postupu a algoritmu MZ ČR rozdělena.

Krajská hygienická stanice JMK informovala, že v JMK od 27. ledna 2020 do dnešní 14. hodiny je 5 potvrzených případů nákazy koronavirem (ve všech případech se jedná o import z Itálie), z toho dva pacienti jsou v domácí izolaci, tři případy jsou hospitalizovány ve FN Brno a jsou v dobrém stavu. Krajská hygiena za celé období řešila více než 170 odběrů, jen za včerejšek 49 domácích odběrů. Z celkového počtu je 5 pozitivních, a další desítky čekají na vyhodnocení. (čísla se samozřejmě velmi rychle mění).

Nově byla zprovozněna další sanitka na domácí odběry, celkem tedy fungují 3 (Brno, Kyjov, Znojmo). FN Brno zprovoznila odběrový stan ve svém areálu. Rozbory odebraných vzorků aktuálně probíhají v Jihomoravském kraji ve FB Brno a v soukromé laboratoři v IFCOR Blansko se sídlem v Brně.

Infolinka zřízená krajem funguje a je neustále vytížená. Lidé se ptají zejména na nutnost karantény, koho se týká, koho ne. Lidé jsou vděční za informace a děkují. Tedy pozitivní reakce. Střídá se v intervalu jedné hodiny 6-8 osob, jsou to jednak pracovníci KrÚ JMK, dále dobrovolníci z Českého červeného kříže a vodní záchranky. Bude v provozu i o víkendu od 7:00 do 19:00. Infolinka KrÚ JMK funguje na čísle 800 129 921.

Další jednání krizového štábu hejtmana je naplánováno na pondělí 16. 3. 2020 ve 13:00, pokud si to situace nevyžádá jinak.
foto JMKfoto JMKfoto JMK