Informace po jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje 12. března 2020

Ve čtvrtek 12. března 2020 se v sídle krajského úřadu JMK opět sešla Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje, která projednala aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s problematikou COVID-19 v rámci regionu.

„Bezpečnostní rada kraje opět navázala na aktuální epidemiologickou situaci v České republice a v Jihomoravském kraji, a to zejména informací o prvních třech potvrzených případech koronaviru, o počtu odběrů a počtu osob v karanténě na jižní Moravě. Jednotlivé složky informovaly o svých interních opatřeních, o současném stavu zásob osobních ochranných prostředků a o algoritmu přerozdělování těchto OOP (osobních ochranných pomůcek) z centrální distribuce, který stanovila bezpečnostní rada státu. Stále platí zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních v regionu s výjimkou těch, které určuje mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví ČR, a to do odvolání (v Jihomoravském kraji se to týká celkem 23 lůžkových zdravotnických zařízení, včetně dětských léčeben a jedné vazební věznice; v sociální oblasti je to 89 pobytových zařízení, včetně chráněných bydlení a azylových domů). Dále přistoupíme také k uzavření muzeí a galerií, které zřizuje kraj. Tímto bych chtěl apelovat na všechny instituce a zejména na veřejnost, aby všichni dodržovali vydaná nařízení státu a všechna statní preventivní doporučení, díky kterým lze mírnit šíření nákazy. Bezpečnostní rada kraje bude reagovat na závěry z dnešního jednání Bezpečnostní rady státu, nadále bude epidemiologickou situaci v kraji monitorovat a jsme všichni připraveni se operativně sejít téměř okamžitě,“ řekl hejtman JMK Bohumil Šimek.

Krajská hygienická stanice JMK informovala radu, že v JMK od 27. ledna 2020 do dnešní 9. hodiny jsou tři potvrzené případy nákazy koronavirem v JMK (ve všech případech se jedná o import), z toho dva pacienti jsou v domácí nařízené karanténě, jeden případ je hospitalizován ve FN Brno. Krajská hygiena za toto období řešila108 odběrů, z toho 3 byly pozitivní, 82 bylo vyhodnoceno jako negativní, ostatní jsou zatím v procesu vyhodnocení.  V této souvislosti je celkem 20 lidí v nařízené karanténě, v domácí izolaci, a to z preventivních důvodů, ale nevykazují žádné známky onemocnění.

 

Krajský úřad JMK zřídil jako odlehčení v současnosti přetížené informační linky krajské hygienické stanice speciální informační linku na čísle 800 129 921, která začne fungovat dnes 12.3.2019 ve 12:00. Na lince se bude střídat šest krajskou hygienickou stanicí proškolených zaměstnanců Krú JMK, dále dobrovolníci z řad Českého červeného kříže Brno-město a Vodní záchranné služby Brno-město. Bude v provozu od 7:00 do 16:00 v pracovních dnech.

 

Dále Jihomoravský kraj přistoupil na základě doporučení BR JMK k uzavření kulturních příspěvkových organizací kraje (týká se to 9 regionálních muzeí, 1 galerie a 1 hvězdárny) s platností od 13. 3. 2020.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje informovala, že v provozu jsou nyní dvě sanitky pro domácí odběry. Záchranáři od zahájení provozu do dnešních 9:00 zrealizovali 81 odběrů, 12 případů na odběr čeká. Bezpečnostní rady JMK se účastnil také rektor MU Brno prof. Martin Bareš, který nabídl spolupráci v podobě nasazení studentů na posílení informačních linek, hlídání dětí zdravotnického personálu v souvislosti s uzavřením škol, personální pomoc v nemocnicích. Bezpečnostní rada bude na základě této nabídky zjišťovat, kde a v jakém počtu by této nabídky mohl kraj využít.

Krajské ředitelství PČR a Krajský hasičský záchranný sbor informovaly o interních opatřeních v rámci svých organizací a o zrušení plánovaných hromadných akcí (soutěže, školení). Informační stanoviště na hranicích stále fungují ve stanoveném režimu. Tato stanoviště fungují nepřetržitě 24 hodin a jejich úkolem je distribuovat aktuální informace v souvislosti s COVID-19.

Další BR JMK bude svolána poté, co budou závěry z Bezpečnostní rady státu.