Záchranáři v Šumné budou mít v příštím roce novou výjezdovou základnu

Za více než 19 milionů korun bude během příštího roku vybudováno zázemí pro záchrannou službu v Šumné. Nové prostory budou k dispozici záchranářům ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JMK) sloužícím na Znojemsku.

Rada kraje na svém pondělním jednání (9. března 2020) schválila uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Šumné III“. Zhotovitelem bude společnost INEX Moravské Budějovice.

Současná výjezdová základna v Šumné se nachází v prostorách pronajatých od obce. „Tyto prostory dlouhodobě nevyhovují potřebám zdravotnického provozu. Neumožňují garážování a temperování aut ani dostatečnou dezinfekci nosítek a vnitřních prostor vozidel, zejména v zimním období,“ zdůvodnil potřebu rekonstrukce náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Obec Šumná tedy nabídla ZZS JMK k odkoupení a následné rekonstrukci na výjezdovou základnu objekt bývalé prodejny. „Novým moderním zázemím zde budou zabezpečeny odpovídající pracovní podmínky pro členy zdejší výjezdové skupiny. To bude mít v konečném důsledku bezprostřední vliv na rychlé a efektivní poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu a zlepší se i připravenost záchranářů k řešení mimořádných událostí,“ dodal náměstek Hýbler.