Informace po jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje 9. března 2020

Již potřetí za posledních 14 dnů se v pondělí 9. března 2020 v sídle krajského úřadu JMK sešla Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje, která projednala aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s problematikou COVID-19 v rámci regionu.

• Hejtman informoval o jednání Bezpečnostní rady státu dne 6. 3. 2020

• Výhled a postup kraje v dalším období (zdravotnická zařízení, sociální zařízení a školy)

• Informace od HZS, PČR a ZZS týkající se řešené situace COVID-19 – kontroly na hraničních přechodech, odběry vzorků v domácím prostředí

„Seznámil jsem krajskou bezpečnostní radu se závěry a podrobnostmi páteční Bezpečnostní rady státu, kde se probírala zejména logistika centrálního rozdělování a transportu ochranných prostředků do zdravotnických zařízení do jednotlivých krajů. Nadále platí, že všechna opatření jsou v rámci Jihomoravského kraje preventivní, protože výskyt koronaviru nebyl na jižní Moravě zatím do dnešního dne prokázán. Nejdůležitější změnou pro náš kraj je, že jsme jako bezpečnostní rada v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví přistoupili k zákazu návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních v regionu s výjimkou těch, které určuje mimořádné opatření MZČR, a to s platností od 10. 3. 2019 (v Jihomoravském kraji se to týká celkem 25 lůžkových zdravotnických zařízení, včetně dětských léčeben a jedné vazební věznice; v sociální oblasti je to 89 pobytových zařízení, včetně chráněných bydlení a azylových domů). Jsem rád, že zatím všechna ostatní opatření, která byla doposud přijata fungují dobře a jsou adekvátní. Jihomoravský kraj i jeho bezpečnostní složky se snaží všemi možnými prostředky apelovat na veřejnost, že pokud se lidé vrací z rizikových oblastí, aby i pokud nemají žádné příznaky nemoci, z preventivních důvodů nevyhledávali hromadné akce, návštěvy u nemocných nebo seniorů. Dnes Bezpečnostní rada kraje také reagovala na závěry Bezpečnostní rady státu, nadále bude epidemiologickou situaci v kraji monitorovat a v případě potřeby se opět sejde,“ řekl hejtman JMK Bohumil Šimek.

Krajská hygienická stanice JMK informovala radu, že v JMK od 27. ledna 2020 do dnešní 14. hodiny řešila 50 odběrů, z toho bylo již 44 vyhodnoceno jako negativních, 6 je zatím v procesu vyhodnocení. V této souvislosti je 6 lidí v karanténě, v domácí izolaci, a to z preventivních důvodů, ale nevykazují žádné známky onemocnění.

Zdravotnická záchranný služba Jihomoravského kraje informovala, že zprovoznili odběrovou sanitku, která od zahájení provozu do dnešní 14. hodiny zrealizovala 23 odběrů.

Krajské ředitelství PČR, které ve spolupráci s Krajským hasičským záchranným sborem a ve spolupráci s kolegy ze Zlínského kraje a Kraje Vysočina zajišťují od dnešní 7. hodiny ranní tři informační stanoviště na hranicích, a to v Mikulově, v Hatích a v Lanžhotě. Tato stanoviště fungují nepřetržitě 24 hodin a jejich úkolem je distribuovat aktuální informace v souvislosti s COVID-19.

Další BR JMK je nyní naplánována na čtvrtek 12. března 2020 v 9:00, pokud nedojde k nějaké zásadní změně epidemiologické situace.
foto JMKfoto JMKfoto JMK