Onemocnění COVID – 19: důležitá telefonní čísla a informace pro občany. Aktualizováno 10. 3. 2020 ve 12:00

Aktualizováno k 10. 3. 2020 ve 12:00.

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách od středy 11. března 2020.

Updated to 10. 3. 2020. Information for English speaking:  

https://www.cizincijmk.cz/cs/aktuality/prevence-sireni-virove-nakazy/?type=non-eu

https://www.mvcr.cz/clanek/nova-povinnost-pro-cizince-zijicich-v-cr.aspx