Hejtman Šimek uctil památku zakladatele československé státnosti

Položením květinových darů k pomníku T. G. Masaryka si v sobotu 7. března 2020 v Hodoníně představitelé státu, kraje a města připomenuli 170. výročí narození prvního československého prezidenta. Za Jihomoravský kraj uctil památku zakladatele naší moderní státnosti hejtman Bohumil Šimek.

Jak ve své řeči uvedl jihomoravský hejtman, Masaryk se narodil se do doby, která potřebovala velké osobnosti, a první československý prezident jí také byl. „Škoda jen, že se takových lidí nedostává naší současnosti. Právě dnes potřebujeme osobnosti ze všech společenských sfér, jejichž mravní charakter by se tomu Masarykovu alespoň přibližoval. Proto patří díky všem, kdo odkaz prvního československého prezidenta přibližují veřejnosti a připomínají jeho inspirativní roli,“ konstatoval Bohumil Šimek.

Státník, politik, filozof, pedagog a zakladatel československé státnosti T. G. Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně v chudé rodině zaměstnanců statku. Zemřel 14. září 1937 v Lánech.

foto JMKfoto JMKfoto JMK