Informace po jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje

„Rád bych opět uklidnil občany Jihomoravského kraje, protože od konce ledna až do dnešního dne nebyl v našem regionu potvrzen žádný případ nakažení koronavirem. Všechna opatření, která byla doposud přijata považuje bezpečnostní rada za dostačující a adekvátní současné situaci. Doporučuji apelovat na veřejnost, že pokud se lidé vrací z rizikových oblastí, aby i pokud nemají žádné příznaky nemoci, z preventivních důvodů nevyhledávali hromadné akce, návštěvy u nemocných nebo seniorů. Dnes Bezpečnostní rada kraje také reagovala na závěry Bezpečnostní rady státu, nadále bude epidemiologickou situaci v kraji monitorovat a v případě potřeby se opět sejde,“ řekl hejtman JMK Bohumil Šimek.

Krajská hygienická stanice JmK informovala radu, že v JMK od 27. ledna 2020 do dnešního dne řešila cca 200 požadavků na vyšetření v souvislosti s podezřením na nákazu koronavirem, pouze ve 13 případech byly obavy vyhodnoceny jako oprávněné a vyšetřeny - všech 13 bylo negativních. V této souvislosti je 5 lidí v karanténě, v domácí izolaci, a to z preventivních důvodů, ale nevykazují žádné známky onemocnění.

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu (BRS) bylo konstatováno, že nebudou rušeny hromadné sportovní a společenské akce, pouze akce s návštěvností nad 5 tisíc osob bude muset pořadatel hlásit na KHS JMK na e-mail sekretariat@khsbrno.cz .

Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje (BR JMK) doporučila všemi možnými prostředky apelovat na veřejnost, aby zejména ti občané, kteří se vrátili z rizikových oblastí, zvážili svůj pohyb v místech, kde se vyskytuje větší počet lidí (návštěvy příbuzných v nemocnicích, domovech pro seniory, školách, společenských a sportovních akcích s větším počtem návštěvníků atd.).

BR JMK byla prezentována informace, že dnešní linkou z Bergama přiletí 16 cestujících, pro které je opět k dispozici lékař k případným konzultacím.

Závěrem BRS (Bezpečnostní rada státu) je také, že bude od dnešního probíhat centrální nákup a distribuce ochranných prostředků směrem ke zdravotnickým organizacím prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ).

Další BR JMK je nyní naplánována na pondělí 9. března 2020 ve 13:00, pokud nedojde k nějaké zásadní změně epidemiologické situace.
foto JMKfoto JMK