Zasedala Bezpečnostní rada JMK

Dnes (v pondělí 2.3. 2020) ve 14:00 zasedala v brněnském sídle krajského úřadu Krajská Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje (BR JMK), která vyhodnotila aktuální situaci v souvislosti s nákazou koravirem SARS-CoV-2.

Projednala:
• informace o aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění novým koronavirem;
• úkoly z Bezpečnostní rady státu a Ústřední epidemiologické komise;
• aktuální stav osobních ochranných pomůcek ve zdravotnických zařízeních zřizovaných JMK a počet lůžek k reprofilizaci;
• doložení připravenosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému;
• možnosti dalšího postupu při realizaci preventivních opatření výskytu onemocnění novým koronavirem

Krajská hygienická stanice informovala BR JMK, že aktuálně není v Jihomoravském kraji potvrzen výskyt nákazy koronavirem. Doposud bylo 9 osob testováno s negativním výsledkem a k dnešnímu dni byly odebrány tři vzorky na další testování, výsledky budou k dispozici během zítřejšího dne. KHS JMK získala veškeré informace o konkrétním případu pohybu studentky hospitalizované v Praze v souvislosti s nákazou koronavirem od Hygienické stanice hlavního města Prahy. Tyto informace byly bezprostředně prošetřeny pracovníky protiepidemického oddělení KHS JMK. Jedná se o epidemiologické šetření, které je obdobné jako u jiných nákaz.

Dvě osoby, které byly ve významném kontaktu s nemocnou osobou, byly ztotožněny a informovány. Po dobu následujících 14 dnů od posledního kontaktu s nemocnou se na tyto osoby vztahují karanténní opatření ve smyslu domácí izolace. V případě, že by se u těchto osob objevily klinické příznaky odpovídající definici onemocnění (tělesná teplota vyšší než 38 °C, kašel, dechová tíseň, schvácenost), budou tyto osoby telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který zajistí další postup ve spolupráci s epidemiologem (bude zajištěn převoz na infekční oddělení a proveden odběr). Vzhledem k tomu, že nemocná osoba v Brně pobývala pouze krátkodobě, a to v noci z 28.2. do 29.2., v bytě Airbnb, byl okruh osob v kontaktu malý. Jednalo se o 2 osoby, kterým byla nařízena karanténní opatření. Karanténní opatření jsou vydávána osobě, jsou nařízena formou rozhodnutí KHS JMK o jejich nařízení a je zároveň vydán formulář pro zaměstnavatele a ČSSZ.

Dnešním dnem je zřízena speciální informační linka na KHS JMK určená pro ty osoby, které se vrátily z rizikových oblastí a pozorují na sobě příznaky onemocnění: telefonní linka 773 768 994.

Krajská hygienická stanice apeluje na občany, aby se nejdříve seznámili s informacemi, které s touto problematikou souvisí, aby nedocházelo ke zbytečnému přetížení této linky na úkor závažnějších případů. Další informace: http://www.khsbrno.cz/index.php .

V souvislosti s rizikem výskytu onemocnění vyvolaných novým koronavirem (COVID-19) byla KHS JMK sdělena informace ohledně připravenosti a opatření zdravotnických zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem:

1) Počet infekčních lůžek v Jihomoravském kraji - celkem 150 a 50 dětských lůžek
2) Jako záložní možnost pro případ rozsáhlejší epidemie COVID -19 jsou připraveny tyto počty lůžek na různých odděleních zdravotnických zařízení JMK - celkem více než 300 lůžek

Informace od ostatních složek IZS (HZS JMK, PČR JMK, ZZS JMK): jsou aktuálně dostatečně vybaveny ochrannými prostředky na infekci COVID-19 –48.

Bezpečnostní rada JMK považuje rozsah dosud přijatých protiepidemických opatření za adekvátní, současné nastavení sběru potřebných údajů za efektivní a veškeré složky Integrovaného záchranného systému za plně připravené.

Další bezpečnostní rada kraje proběhne ve středu 4. 3. 2020 od 11:00 v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady státu.