Zasedala Krajská epidemiologická komise JMK

Dnes (v pátek 28. 2. 2020) dopoledne jednala v brněnském sídle krajského úřadu Krajská epidemiologická komise Jihomoravského kraje (KEK JMK), poté, co se včera sešla také Ústřední epidemiologické komise Ministerstva zdravotnictví ČR (ÚEK).

Závěrem ÚEK je, že považuje rozsah dosud přijatých protiepidemických opatření za adekvátní a současné nastavení sběru potřebných údajů za efektivní. Dále doporučila hejtmanům, aby kraje aktualizovaly rozpracované typové plány pro riziko vzniku mimořádné epidemiologické situace. KEK JMK projednala doposud přijatá protiepidemická opatření v JMK, která vycházejí z doporučení nadřízených institucí, a jež jsou pravidelně aktualizována. Krajská epidemiologická komise shledala, že opatření jsou adekvátní a dostatečná. Dále byl projednán aktualizovaný algoritmus postupu při podezření na zavlečení infekce koronavirem SARS-CoV-2 ze dne 26. 2. 2020, který je určen všem zdravotnickým zařízením všech typů zřizovatelů. Přítomní členové komise byli informováni o dosavadním průběhu realizace protiepidemických opatření, kdy od 24. 1. 2020 do 27. 2. 2020 bylo v JMK konzultováno více než 100 případů s podezřením na onemocnění koronavirem, z toho v 9 případech bylo nařízeno cílené vyšetření. Ve všech těchto případech byla nákaza vyloučena. Komise se také zabývala informací z Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOU), který má akutní nedostatek roušek pro své onkologické pacienty ohrožené běžnými respiračními infekcemi – to vše v důsledku současné situace, kdy roušky prakticky zmizely z oběhu. MOU byla nabídnuta součinnost, ale bylo zjištěno, že na nejbližší období má MOU již situaci vyřešenou.

Součástí jednání byla také aktuální epidemie sezónní chřipky, která v JMK trvá již třetí týden, kdy nemocnost v JMK k dnešnímu dni je 1641 nemocných na 100 tisíc obyvatel (Brno má aktuálně 1985 na 100 tisíc obyvatel). Aktuálně je v přímé souvislosti se sezónní chřipkou v JMK v kritickém stavu 11 pacientů a 2 tomuto onemocnění již podlehli. 

V současnosti je pravidelně aktualizován web KHS JMK (http://www.khsbrno.cz/index.php ), kde veřejnost nejde odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s touto problematikou a také doporučení pro osoby vracející se z rizikových oblastí.