V sídle kraje se sešla Regionální stálá konference pro Jihomoravský kraj

Zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje na příští období, aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj nebo stav přípravy integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti - to byla jen některá z témat jednání Regionální stálé konference pro Jihomoravský kraj, které se v pátek 28. února 2020 uskutečnilo v brněnském sídle kraje. Jednání se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Martin Maleček.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Další informace na www.rskjmk.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK