Kraj podpoří letošní ročník motocyklové Grand Prix ČR 30 miliony korun

Jihomoravský kraj podpoří letošní konání motocyklové Grand Prix České republiky na Masarykově okruhu v Brně částkou 30 milionů korun v závazku veřejné služby. Rozhodli o tom jihomoravští zastupitelé na svém jednání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 27. února 2020 v Brně.

„Chtěl bych poděkovat zastupitelům, že schválili navrženou částku 30 milionů korun, i když ji považuji za hraniční. Stejnou sumu již na svém zastupitelstvu schválilo i město Brno a zbývající finance budeme požadovat prostřednictvím dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, tak jak bylo předem projednáno. Věřím, že se tak letošní náklady na zalistovací poplatek pro MOTO GP podaří pokrýt v plné výši,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Jak následně dodal, Spolek pro GP ČR Brno má v současné době všechny pohledávky vůči promotérovi závodů společnosti DORNA SPORTS vyrovnány. „Podmínky, za kterých by mohla být uzavřena smlouva na konání tohoto závodu v příštích pěti letech, budou předmětem dalších jednání,“ uzavřel hejtman Bohumil Šimek.

Ve věci zalistovacího poplatku na MOTO GP ČR 2020 přijala vláda České republiky již v říjnu minulého roku usnesení k mezinárodní akci s nadregionálním významem MOTO GP ČR 2020. V něm souhlasí se zajištěním finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2020 v kapitole státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 55 milionů korun za účelem poskytnutí neinvestiční dotace Jihomoravskému kraji na pomoc se zabezpečením akce MOTO GP ČR 2020.

Prodej vstupenek na Grand Prix 2020 byl zahájen již v listopadu minulého roku. Více informací na www.czechgp.com a gp.ticbrno.cz .

Vstupenky je možné pořídit v informačním centru TIC na Panenské 1 a online na stránkách gp.ticbrno.cz .