Zastupitelstvo kraje řešilo více než miliardový výpadek příjmů ze sdílených daní

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém čtvrtečním jednání (18. června 2020) rozhodlo o změně rozpočtu kraje na rok 2020 v souvislosti s více než miliardovým snížením příjmů ze sdílených daní. Schválením pozměňovacího návrhu na zasedání reagovalo na zvýšení predikce propadu příjmů ze sdílených daní.

„Změny v rozpočtu spočívají v nalezení zdrojů k vykrytí výpadku příjmů ze sdílených daní. Ty podle poslední predikce Ministerstva financí dokonce narostly o 86 milionů korun a činí tak více než 1,175 miliardy korun. Tento nový nárůst propadu pokryjeme z rezervy na krytí případného dalšího výpadku v příjmech a úhradu zvýšených výdajů v souvislosti s pandemií COVID-19. Tato rezerva tak bude po snížení o 86 milionů činit 196 milionů korun. Určena bude zejména ke krytí dalšího případného výpadku v příjmech a na úhradu zvýšených výdajů, které kraji v souvislosti s pandemií COVID-19 ještě mohou vzniknout. A budeme samozřejmě také netrpělivě očekávat, jaké finance nám dorazí ze státního rozpočtu,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Pokrytí výpadku příjmů ze sdílených daní v rozpočtu JMK hodlá kraj řešit příjmy plněnými nad rámec rozpočtu na rok 2020 ve výši 60 milionů korun, snížením výdajů letošního rozpočtu ve výši 988 milionů a zapojením zůstatků prostředků uspořených z minulých let ve výši 41 milionů korun. Úspory kraj hledal jak v provozních výdajích, a to napříč jednotlivými oblastmi, tak automaticky vyplynuly z nerealizovaných akcích, na které byla v rozpočtu naplánována podpora kraje. „Znovu zdůrazňuji – nehodláme brzdit investice a tím i zaměstnanost v regionu, proto jsme si udělali revizi plánovaných akcí. Na základě toho jsme pak rozhodovali, které projekty podpoříme v plné výši a kde je možné přesunout financování do dalšího roku, aniž bychom tím ohrozili samotnou realizaci,“ zdůraznil hejtman Šimek.

Příjmy plněné nad rámec rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 zahrnují zejména vyšší očekávané příjmy v souvislosti s financováním projektů EU, příjmy z prodeje pozemků a vratky dotací provedené na základě finančního vypořádání. Kraj také přistoupí ke snížení výdajů na jednotlivé akce rozpočtu na letošní rok. Ve financování pak jde o zapojení zůstatků peněžních fondů Jihomoravského kraje z minulých let.