Seminář k soutěži Vesnice roku 2020 a k tématu obnovy rozvoje venkova – SE RUŠÍ!!!

Seminář „Soutěž Vesnice roku 2020, Obnova rozvoje venkova Jihomoravského kraje“, který připravila Celostátní síť pro venkov Jihomoravského kraje ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Jihomoravského kraje a Jihomoravským krajem, SE S OHLEDEM NA SOUČASNOU KRIZOVOU SITUACI RUŠÍ.

Další informace dagmar.adamkova@szif.cz .