Bezpečnostní rada kraje se zabývala aktuální situací šíření koronaviru v Itálii s ohledem na přímé letecké spojení Brno – Bergamo

Na základě pokynu hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka byla na dnešní den, úterý 25. února 2020, svolána Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje, která se zabývala zejména aktuální situací šíření nákazy koronavirem v Itálii s ohledem na přímé letecké spojení Brno – Bergamo (letecká linka z Bergama přilétá do Brna pravidelně 2x týdně - středa, neděle). Na toto jednání byl přizván také zástupce Letiště Brno a.s., který sdělil, že aktuálně zjišťují, jaká bezpečnostní opatření platí na letišti v Bergamu.

Bezpečnostní rada se shodla na tom, že aktuální situaci nelze podceňovat, ale zároveň je vhodné nevytvářet paniku. Zavádět zejména z preventivních důvodů adekvátní opatření a informovat o nich veřejnost. Závěrem jednání bylo rozhodnuto, že kromě již stávajících opatření (zvýšená sanitace prostor, informační vícejazyčné letáky s konkrétními kontakty) bude s platností od 26.2.2020 platit také následující:

1. V době příletů letadel z Bergama bude přímo v prostorách letiště přítomen lékař, který bude k dispozici cestujícím k případným konzultacím

2. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zajistí speciální tým, který by v případě potřeby byl v záloze na vyžádaní přímo k výjezdu na letiště

3. Krajská hygienická stanice bude nadále aktualizovat, vyhodnocovat a projednávat další možná opatření i ve vztahu k zaměstnancům letiště

Krajská epidemiologická komise JMK bude svolána dle potřeby na základě výsledků jednání Ústřední epidemiologické komise Ministerstva zdravotnictví, které by mělo proběhnout v nejbližších dnech.