Dalších 50 milionů korun na silnice pomůže rozjet tři nové stavby

Okružní křižovatka v Pohořelicích, dva zrekonstruované mosty v Pilském údolí u Boskovic nebo oprava silnice v ulici Brněnská v Blansku. To jsou tři nové silniční stavby, které chce kraj v letošním roce rozjet díky navýšení investičního příspěvku určeného na rekonstrukce komunikací o 50 milionů korun. O přifouknutí této části rozpočtu rozhodli na svém dnešním (24. února 2020) zasedání radní Jihomoravského kraje.

„Kromě tří výše zmíněných akcí peníze využijeme i na dofinancování rozestavěné druhé stavby projektu II/418 Újezd u Brna – Otnice. Původní rozpočet počítal s investičním příspěvkem ve výši 80 milionů korun. Teď máme k dispozici 130 milionů, což je výrazná změna,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák s tím, že dalších 50 milionů má kraj přichystáno na neinvestiční opravy většího charakteru a zvláštních 45 milionů k tomu ještě na rekonstrukce a zabezpečení mostů.

„Samozřejmě také intenzivně čerpáme finance z Integrovaného regionálního operačního programu, s jehož pomocí chceme letos zahajovat mimo jiné výstavbu obchvatu Čebína. A stále také čekáme, jestli vláda schválí příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy krajských silnic, jako tomu bylo v minulých letech. Dokonce připravujeme žádost o dotaci v rámci výzvy Bezpečnost silnic II. a III. tříd na výstavbu okružní křižovatky v Hevlíně. Doufáme, že uspějeme,“ uzavřel Hanák.