Opěrná zeď zabránila sesuvu silnice do potoka v Nikolčicích

V rekordně krátké době se podařilo v Nikolčicích vyprojektovat a ve spolupráci s Jihomoravským krajem i realizovat výstavbu opěrné gabionové zdi podél zdejší komunikace a zastavit tak sesuv silnice do potoka. S podobou projektu v hodnotě více než 1 milionu korun, na který kraj přispěl částkou 400 tisíc, se ve středu 12. února 2020 seznámil hejtman Bohumil Šimek spolu se svým náměstkem Petrem Hýblerem.

Nikolčice obdržely na výstavbu zdi finance z krajského dotačního titulu Pomoc obcím. Stavbu si vynutil havarijní stav místní komunikace, která je v souběhu s potokem. Silnice se tak postupně sesouvala do koryta. „Jsem rád, že kraj mohl přispět k rychlé opravě této části obce. Tím spíš, že poškozená komunikace už ohrožovala nejen bezpečnost dopravy ale i chodců,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Jako nejvhodnější forma byla zvolena opěrná gabionová zeď - tedy stavba s drátokamennými (drátoštěrkovými) prvky, sloužící k přenášení zemních tlaků a vhodná také pro stabilizaci břehů upravovaných vodních toků. Jak konstatoval starosta obce Karel Rainet, pro obec byl důležitý i fakt, že se tato akce spojila s úpravou koryta samotného potoka.

foto JMKfoto JMKfoto JMK