Závlahová soustava na Hustopečsku by měla pomoci v boji proti suchu v regionu

Důležitým nástrojem v boji proti suchu, které v posledním období postihlo jih Moravy, by se na Břeclavsku měla stát plánovaná závlahová soustava v oblasti Hustopečska.

Prezentace projektu s celým názvem „Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko – I. etapa“ se v úterý 11. února 2020 v malém sále zdejšího kina za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Cílem studie je navržení optimální trasy dvou hlavních závlahových řadů v celkové délce přesahující 33 kilometrů a nové vodní nádrže v katastru Horních Bojanovic. Studie by také měla posoudit disponibilní vodní zdroje v daném území využitelné pro návrh nově zavlažovaných pozemků a také ekonomická hlediska celého projektu.

foto JMKfoto JMKfoto JMK