Na seminářích představili další postupy v první aktualizaci zásad územního rozvoje kraje

Představení dalšího postupu krajské samosprávy v otázce první aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a prezentaci reakcí na kritické připomínky ke krajské územní studii byla věnována dvojice seminářů, které se ve čtvrtek 6. února 2020 uskutečnily v prostorách brněnského sídla krajského úřadu.

Zatímco dopolední ze seminářů byl určen krajským zastupitelům, odpoledne se na představení dalšího postupu kraje v procesu aktualizace ZÚR JMK sešli představitelé obcí a měst. „Zásadní otázkou, byť zdaleka ne jedinou, je v rámci tohoto procesu určení konečné podoby trasy silnice 43, dále zkapacitnění dálnice D1 s výběrem možnosti napojení území východně od města Brna a varianty obchvatu Slatiny. Vzhledem k tomu, že zejména otázka silnice 43 je dlouho diskutovaná, je třeba jí věnovat zvýšenou pozornost,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin Maleček.

Kolektivní orgány kraje se výběrem nejvhodnějších variant v rámci první aktualizace ZÚR JMK budou zabývat ještě v průběhu února.

foto JMKfoto JMKfoto JMK