"Neobyčejných 20 let Jihomoravského kraje"

Jihomoravský kraj připravil v souvislosti s oslavami 20. výročí znovuobnovení krajské samosprávy projekt „Neobyčejných 20 let Jihomoravského kraje“, a to formou ucelených aktivit směřujících k lidem, kteří na jižní Moravě žijí, pracují, vychovávají děti a vlastně ji z velké části tvoří. Koncept oslav představil ve čtvrtek 30. ledna 2020 v prostorách VIDA! science centra v Brně hejtman Bohumil Šimek.

Tímto projektem chce vedení kraje Jihomoravanům přiblížit oblasti, které spadají do kompetencí kraje (školství, zdravotnictví, kultura, věda a inovace, sport, doprava…).

„Prostřednictvím konkrétních osobností, které pracují v příspěvkových organizacích kraje nebo krajem podporovaných institucích či spolcích (zdravotní sestra, učitel střední školy chemické, pracovník správy a údržby silnic, trenér sportovního centra mládeže nebo manažer programu VIDA! centra) a tím se podílí na rozvoji našeho regionu, chceme zvýšit povědomí o Jihomoravském kraji jako dobrém správci,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

V prvním pololetí se uskuteční ve všech okresních městech DEN KRAJE. Půjde o program koncipovaný jako ochutnávka krajových specialit (Zlatá chuť jižní Moravy), představení příspěvkových organizací a spolupracujících subjektů formou stánků, workshopů a programu na pódiu. Předpokladem je využití hudebních a tanečních těles, která kraj dlouhodobě podporuje.

20. výročí krajů, a tedy i toho Jihomoravského, si budou moci lidé připomenout prostřednictvím kampaně (online, média, volné plochy v majetku kraje), vybraných akcí nebo soutěží, o kterých bude Jihomoravský kraj průběžně informovat prostřednictvím svých informačních kanálů a v průběhu celého roku 2020 na nově vytvořené doméně www.neobycejnych20let.cz . Kraj chce kampaň využít zároveň jako příležitost poděkovat lidem, kteří svou každodenní prací přispívají k tomu, že se na jižní Moravě dobře žije.

Hmotným symbolem oslav bude písmeno “m“ z nového loga kraje ve dvou podobách, v reálné i digitální. Reálný model písmene „m“ bude putovat po krajských příspěvkových organizacích, kde na něj mohou klienti a návštěvníci psát své vzkazy v podobě poděkování někomu konkrétnímu – paní učitelce střední školy, do které chodí syn, řidiči autobusu, který pravidelně vozí lidi z naší vesnice do zaměstnání, nebo lékařům z místní nemocnice za péči o nemocné rodiče. Postupně bude „m“ putovat také po vytipovaných akcích, které jsou podporovány či organizovány Jihomoravským krajem. Jejich přehled bude postupně zveřejnován na www.neobycejnych20let.cz . Prostřednictvím digitálního modelu „m“ bude možné nechávat písemná poděkování také na internetu, a to právě na webu www.neobycejnych20let.cz .