Profesionální složky IZS JMK podpoří kraj dary v celkové výši 22 milionů korun

Rada Jihomoravského kraje doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí peněžitých darů korun Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje a Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje vždy ve výši 11 milionů korun.

Dar pro profesionální hasiče poslouží na spolufinancování nákupu nového automobilového žebříku a vybudování Flashover kontejneru. „Při pořízení nového automobilového žebříku se předpokládá sdružené financování z prostředků Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a Hasičského záchranného sboru ČR. Žebřík bude následně umístěn na některé z hasičských stanic v rámci města Brna a bude tak sloužit všem obyvatelům a návštěvníkům jihomoravské metropole. V případě vybudování Flashover kontejneru se jedná o trenažer, který umožňuje simulovat reálné podmínky požáru v uzavřených prostorách. Trenažer umožňuje nacvičit taktiku vedení zásahu, umožní výcvik hasičů, jak efektivně a bezpečně zasahovat v extrémních podmínkách, nabídne také praktické zkoumání dynamických jevů vznikajících při požáru. Trenažer ve školicím středisku v Tišnově bude sloužit pro výcvik profesionálních i dobrovolných hasičů,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Pokud jde o dar pro policii, půjde zejména o doplnění kriminalistických laboratoří, pořízení nafukovacího člunu – raftu – a specializované přístroje pro vylepšení práce policie nebo vybudování myčky v areálu Brno, Pražákova.