foto 1 foto 2

Soutěž o Nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2019

Rada Jihomoravského kraje dne 27. ledna 2020 vyhlásila soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2019. 

 

V zájmu motivace vlastníků kulturních památek (dále jen „památek“) k příkladné obnově vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje XIII. ročník soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019“. Kulturní památkou se pro účely této soutěže rozumí věc prohlášená za kulturní památku postupem podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nebo kulturní statek, o jehož zápisu do Státního seznamu kulturních památek bylo rozhodnuto podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Soutěž organizačně a odborně garantuje odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337 (dále jen KrÚ JMK). 

 

Vyhlášení soutěže, uzávěrka přihlášek, vyhlášení výsledků:


Soutěž svým usnesením č. 9258/20/R133 ze dne 27. ledna 2020 vyhlásila Rada Jihomoravského kraje.
Uzávěrka přihlášek: 21. února 2020
Termín pro SMS hlasování: 16. března – 31. března 2020
Vyhlášení výsledků: květen, popř. červen 2020
 

Hlasování probíhá zde 

 

Informace k soutěži (pdf, 172 kB)

 

Příloha č. 1: Souhlas s návrhem a podmínkami soutěže ,,Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019", souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (fyzická osoba) (pdf, 100 kB)

 

Příloha č. 2: Souhlas s návrhem a podmínkami soutěže ,,Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019" (právnická osoba) (pdf, 87 kB)

 

Příloha č. 3: Souhlas s návrhem na udělení ceny Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (fyzická osoba) (pdf, 97 kB)

 

Příloha č. 4: Souhlas s návrhem na udělení ceny Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji  (právnická osoba) (pdf, 83 kB)