Soutěž o Nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2020

Rada Jihomoravského kraje dne 27. ledna 2021 vyhlásila soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2020. 

 

V zájmu motivace vlastníků kulturních památek (dále jen „památek“) k příkladné obnově vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje XIV. ročník soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2020“. Kulturní památkou se pro účely této soutěže rozumí věc vedená v roce 2020 v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Soutěž organizačně a odborně garantuje odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337 (dále jen KrÚ JMK). 

 

Vyhlášení soutěže, uzávěrka přihlášek, vyhlášení výsledků:


Soutěž svým usnesením č. 493/21/R8 ze dne 27. ledna 2021 vyhlásila Rada Jihomoravského kraje.
Uzávěrka přihlášek:               19. února 2021
Termín pro SMS hlasování:     15. března – 31. března 2021
Vyhlášení výsledků:                květen, popř. červen 2021
Kontaktní osoba:                    Mgr. Daniel Kovář, tel.: 541 652 335, e-mail: kovar.daniel@kr-jihomoravsky.cz  

 

Hlasování probíhá zde 

 - SMS hlasování probíhá od 15. března - 31. března 2021 

 

 

Informace k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka v roce 2020 (pdf, 173 kB)

 

Příloha č. 1: Souhlas s návrhem a podmínkami soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2020" - XIV. ročník, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (fyzická osoba) (pdf, 99 kB)

 

Příloha č. 2: Souhlas s návrhem a podmínkami soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2020" - XIV. ročník (právnická osoba) (pdf, 84 kB)

 

Příloha č. 3: Souhlas s návrhem na udělení ceny spojené s titulem „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji", souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (fyzická osoba) (pdf, 97 kB)

 

Příloha č. 4: Souhlas s návrhem na udělení ceny spojené s titulem „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji" (právnická osoba) (pdf, 83 kB)