Aplikace Záchranka nově slouží k rychlému varování občanů v celém Jihomoravském kraji

Aplikaci Záchranka si do svých telefonů nainstalovalo již více než 1 000 000 uživatelů. Systém každý den využívá k přivolání Zdravotnické záchranné služby či Horské služby na 50 volajících. Nyní umožňuje navíc upozorňovat na nenadálé krizové situace. Aplikace Záchranka tak funguje i jako jedna z cest tzv. reverzní tísňové linky.

„Je to aplikace, která vznikla na jižní Moravě a nejen proto jsem rád, že jsme první kraj, který umožní svým občanům ji využívat na území celého regionu,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Na jaře roku 2019 byla do systému Záchranka zavedena nová funkcionalita s názvem “Systém varovných hlášení“ umožňující funkce tzv. reverzní tísňové linky. Tato funkcionalita umožňuje efektivní komunikaci na všechny uživatele aplikace Záchranka, kteří mají zvolen svůj “domácí region“. Bez nutnosti sledovat polohu uživatelů je tak získána databáze těch, kteří chtějí být v krizové situaci varováni. Tuto novou funkcionalitu rozhodla Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 27. ledna 2020 objednat od poskytovatele, kterým je Aplikace Záchranka, z.ú., Vachova 43/5, 602 00 Brno. Cena poskytnutých služeb se sjednává ve výši 40 000, - Kč včetně DPH za kalendářní měsíc. Smlouva je uzavírána na dobu 12 měsíců, celková hodnota veřejné zakázky je 480 000, - Kč včetně DPH. V rámci poskytování služeb realizovaných pro objednavatele se poskytovatel zavazuje k zajišťování nepřetržitého provozu modulu „Varovná hlášení“ v rámci softwaru Aplikace; zajistit v rámci Aplikace v záložce „Informace“ provoz modulu „Varovná hlášení“ a pro registrované uživatele volbu regionu; zajistit pro objednavatele přístupy do systému Aplikace pro odesílání varovných hlášení; poskytnout objednavateli možnost napojení systému Aplikace na interní systémy objednavatele; zajistit pro objednavatele prostřednictvím Aplikace zaslání neomezeného počtu varovných zpráv; zajistit proškolení zaměstnanců objednavatele k užití Aplikace; Systém využívat ve spolupráci s platformou „Mobilní rozhlas“ pro samosprávní celky, které tuto technologii na daném území využívají. Poskytovatel se zavazuje zajistit služby pro objednavatele od 1. únoru 2020.

Aplikace je ke stažení zdarma, a to na operační systém Android i iOS, náklady spojené s provozem systému pro Brno hradí město Brno, na zbývající části regionu pak Jihomoravský kraj. „Právě při velkých krizových situacích je linka 155 výrazně přetížená. Pokud ale člověk obdrží push notifikaci s informací o události včetně toho, jak se má chovat, navíc s odkazem na krizový portál města nebo kraje, může se problematickému místu vyhnout. Jedná se o logické spojení funkcí mobilní aplikace, která tak již neslouží jen pro kontaktování tísňové linky, ale i pro reverzní komunikaci od záchranného systému směrem k občanům,“ říká Jana Kubalová, náměstkyně pro krizovou připravenost a vzdělávání ZZS Jihomoravského kraje. Systém digitálního varování budovaný aplikací Záchranka však představuje také unikátní propojení s dalšími, občanům již známými aplikacemi, jakou je například „Mobilní rozhlas“. V případě odeslání nouzového varování do aplikace Záchranka jsou o události informováni také všichni uživatelé systému mobilní rozhlas na daném území.

Pro přihlášení do systému varování stačí uživateli spustit aplikaci Záchranka a v sekci „Informace“ u varovných upozornění zkontrolovat, zda je Brno zvoleno jako sledovaný region. „Apelujeme na uživatele, aby také prověřili, že mají pro případ tísňového volání v aplikaci vyplněny veškeré údaje v osobním profilu. Určitě se uživatelé nemusejí bát, že otevřením aplikace dochází ke kontaktování záchranářů. K tomu slouží tísňové tlačítko, které je třeba držet 5 vteřin,“ vysvětluje Filip Maleňák z Aplikace Záchranka.

Více informací je na www.zachranka.app .
foto JMKfoto JMKfoto JMK