Krajská koncepce zdravotnictví schválena

Nemocnice zřizované Jihomoravským krajem by časem mohly spadat pod jednu krajskou příspěvkovou organizaci. Zastupitelé dnes (27. ledna 2020) schválili koncepci zdravotnictví pro roky 2020 - 2025, která mimo jiné obsahuje zadání studie na transformaci zdravotnických zařízení. Radní pro zdravotnictví Milan Vojta řekl, že je to způsob, jak zlepšit pozici krajských nemocnic a může přinést značnou úsporu, vznik zastřešující organizace podle něj potrvá několik let. Nemocnice by zůstaly pod samostatným vedením, organizace by jim poskytovala sdílené služby, sloužila například pro centrální nákupy nebo jednání s pojišťovnami o lepších úhradách za výkony.

Pro koncepci hlasovalo 52 zastupitelů, nikdo nebyl proti a čtyři se zdrželi. „Vážím si významné shody zastupitelů v této věci, jsme v nelehké době a shoda na rozhodnutích, která nás ještě čekají, je víc než potřebná. Zastupitelé mimo jiné dnes deklarovali, že krajské nemocnice nechtějí prodat či pronajmout, ale že je chtějí udržet a rozvíjet ve správě Jihomoravského kraje, a to je velmi pozitivní,“ uvedl radní Milan Vojta.

Vojta uvedl, že vedení kraje do budoucna upřednostňuje právní formu příspěvkové organizace oproti akciové společnosti kvůli tomu, že je řízená přímo, na zaměstnance se uplatňují vládní platová nařízení a v případě potřeby může zastupitelstvo schválit organizaci příspěvky na provoz.

Koncepce obsahuje také charakteristiku sítě zdravotních služeb v kraji, demografickou situaci, zdravotní stav obyvatelstva, formu péče i informace o zdravotnických organizacích v kraji s hodnocením kvality zařízení. Zmiňuje i formu spolupráce organizací nebo spolupráci se vzdělávacími institucemi. Krajské nemocnice by měly být také aktivnější v ambulantní sféře a postupně otevřít několik vlastních ambulancí praktických, dětských a zubních lékařů. Vznikne také analýza lůžkového fondu, která má ukázat, jaká lůžka jsou potřebná a jak optimální situace docílit. Podle Vojty by se vše mělo dít v těsné spolupráci a v souladu se zařízeními dalších zřizovatelů.

Prezentace koncepce zdravotnictví ZDE (pptx, 692 kB)

foto JMKfoto JMKfoto JMK