K poskytovatelům sociálních služeb v kraji míří 1,6 miliardy korun

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na dnešním zasedání (27. 1. 2020) schválilo poskytnutí finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v Jihomoravském kraji v souhrnné výši 1 602 627 400 Kč. Zároveň krajské zastupitelstvo stanovilo závazné ukazatele – příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb na rok 2020 v celkové výši 500 937 400 korun.

Ačkoliv Jihomoravský kraj obdržel dotaci vyšší než v roce 2019, tyto prostředky by nepokryly požadavky sociálních služeb. Jihomoravský kraj proto vyvíjí aktivity, které by vedly ke změně zákona o sociálních službách ve věci nastavení podílů, kterými se jednotlivým krajům přiděluje dotace z MPSV. „Jihomoravský kraj je z hlediska počtu obyvatel velkým krajem, má proto k zajištění jejich potřeb i rozsáhlou síť sociálních služeb a na její zabezpečení by proto potřeboval i vyšší dotaci, která tyto skutečnosti zohledňuje. Možnost změny budeme projednávat s jihomoravskými poslanci. Budeme neustále usilovat o systémovou změnu financování sociálních služeb ze strany státu, aby došlo ke zlepšení situace v JMK. Současný systém přerozdělení financí na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu je dlouhodobě pro Jihomoravský kraj nevýhodný. Nespravedlnost rozdělení finančních prostředků ze strany státu nás dlouhodobě motivuje v úsilí o změnu financování sociálních služeb, bohužel zatím bez výsledku,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Základním dokumentem JMK, určujícím způsob výpočtu finanční podpory pro sociální služby v roce 2020 jsou Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v aktuálním znění (dále jen „Pravidla“), která byla schválena na 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 21.6.2018.

Dne 10. 1. 2020 bylo Jihomoravskému kraji doručeno ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020, na základě kterého byla Jihomoravskému kraji přidělena dotace v celkové maximální výši 1 620 721 619 Kč. Pro druhé kolo řízení je ponechána rezerva ve výši 18 094 219 Kč. Vyhlášení 2. kola řízení se předpokládá na březnové schůzi Rady Jihomoravského kraje.

Na základě vyhlášeného 1. kola dotačního programu bylo prostřednictvím internetové aplikace OK služby – poskytovatel podáno 140 žádostí celkem za 365 sociálních služeb. Celková výše požadované finanční podpory ze strany poskytovatelů sociálních služeb činí pro rok 2020 více jak 1 840 mil. Kč. Pro čerpání finančních prostředků z poskytnuté dotace platí shodná pravidla pro všechny subjekty bez ohledu na právní formu a zřizovatele.
foto JMKfoto JMK