Kraj představil potenciálním dodavatelům plán investičních akcí na letošní rok

Po loňském premiérovém setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek zorganizoval Jihomoravský kraj druhý ročník této úspěšné akce. Ta se uskutečnila v pátek 24. ledna 2020 v Brně. Před zaplněným sálem v prostorách brněnského výstaviště přítomné přivítal náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Jak konstatoval náměstek Hýbler, účelem setkání, jehož se zúčastnilo na 80 zástupců celkem 69 společností, bylo v první řadě informovat dodavatele o plánovaných investičních akcích Jihomoravského kraje pro letošní rok a zároveň shrnout informace o akcích realizovaných v roce minulém.

V loňském roce bylo při premiérovém setkání s potenciálními dodavateli v oblasti stavebních prací prezentováno celkem 16 akcí. Zadáno bylo 11 z nich, zbytek přesunut na rok 2020 nebo odložen. Celková předpokládaná hodnota původně činila 649 milionů korun (bez DPH), přičemž celková smluvní cena nakonec dosáhla hranice 564,8 milionu korun (bez DPH). Průměrně přitom připadlo 10,5 nabídky na jednu veřejnou zakázku. Z realizovaných akcí lze zmínit lávku přes řeku Moravu v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany, koncertní sál Konzervatoře Brno nebo tento týden oficiálně otevřené Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JMK v Brně–Bohunicích. V oblasti projektových prací bylo na loňském setkání odprezentováno 15 akcí, zadáno bylo 13 z nich. Celková předpokládaná hodnota činila téměř 32,9 milionu korun, celková smluvní cena nakonec dosáhla 20,9 milionu korun (vše bez DPH). Průměrně zde připadlo 7,9 nabídky na jednu veřejnou zakázku

Mezi stavebními akcemi představenými pro tento rok dominoval záměr výstavby Domova pro seniory v Hustopečích s předpokládanými celkovými náklady 170 milionů korun bez DPH, Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov (předpokládané náklady 67 milionu korun s DPH) nebo Areál sportovních nadějí – Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno (předpokládané celkové náklady 120 milionů korun bez DPH).

V průběhu setkání byla též představena strategie Jihomoravského kraje v oblasti odpovědného veřejného zadávání a zazněly zde také praktické informace důležité pro ty, kdo osobně zpracovávají nabídky dodavatelů na jednotlivé veřejné zakázky.

foto JMKfoto JMKfoto JMK