Městům a obcím pomáhají chytrá řešení

Především zástupcům měst a obcí jižní Moravy byla určena odborná konference s názvem Pro chytrá řešení 2020, která se ve čtvrtek 23. ledna 2020 uskutečnila v brněnském sídle Jihomoravského kraje. Představitele radnic, obecních úřadů a další účastníky v prostorách zastupitelského sálu přivítal radní Milan Vojta.

Seminář, který zorganizovala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pod záštitou náměstka hejtmana Jana Vituly, přinesl informace z oblasti nakládání s vodou, správy obecního majetku nebo dopravních řešení. Z příkladů dobré praxe se přítomní dozvěděli například o fungování retenční nádrže a mokřadu na Ochozském potoce, mapových službách pro obec Kostice nebo o řešeních problémů intenzivní a nárazové dopravy v obci Lednice.

Tisková zpráva Regionální rozvojové agentury jižní Moravy ZDE (docx, 16,1 kB)

Podrobné informace o chytrých řešeních na https://www.smart-jmk.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK