Seminář řešil problematiku cestovního ruchu na jižní Moravě

Aktuální informace z oblasti cestovního ruchu ve strategických dokumentech nebo informace o krajských a národních dotačních titulech na podporu cestovního ruchu mohli získat účastníci semináře, který se v pátek 17. ledna 2020 uskutečnil jako doprovodný program veletrhu Regiontour na brněnském výstavišti. Přítomné na semináři s celým názvem Rozvoj a financování cestovního ruchu v Jihomoravském kraji přivítal náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Akce byla určena především zástupcům obcí a měst, turistických informačních center, dobrovolných sdružení obcí, místních akčních skupin nebo destinačních managementů. Seminář pořádal Jihomoravský kraj spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj.

foto JMKfoto JMKfoto JMK