V bohunickém kampusu slavnostně zahájili projekt CETOCOEN Excellence

Zástupci Evropské komise, vlády ČR, kraje, města Brna, Masarykovy univerzity a dalších institucí se ve středu 15. ledna 2020 sešli v prostorách kampusu v brněnských Bohunicích, aby slavnostně zahájili projekt CETOCOEN Excellence evropského programu Horizon 2020. Za Jihomoravský kraj přítomné přivítal náměstek hejtmana Jan Vitula.

Uvedený projekt podporuje dlouhodobou spolupráci centra RECETOX Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny s nejlepšími evropskými univerzitami, jako je University College London a ETH Zurich, a s výzkumnou infrastrukturou BBMRI-ERIC. Jeho cílem je posílení vědeckého a inovačního potenciálu centra RECETOX, a šíření excelence v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví v rámci Evropského výzkumného prostoru.

Projekt využívá regionální výzkumné kapacity vybudované v posledním desetiletí s podporou Evropských strukturálních a investičních fondů pro vytvoření interdisciplinární výzkumné platformy reagující na výzvy dnešní Evropy, mezi které patří chemická bezpečnost, management environmentálních a zdravotních rizik i zlepšení zdravotního stavu a kvality života populace. To zahrnuje vývoj nových materiálů, technologií a softwarových nástrojů použitelných v biomedicíně, zdravotní diagnostice, ochraně zdraví a preventivních a intervenčních programech zaměřených na minimalizaci zátěže populace chorobami.

foto JMKfoto JMKfoto JMK