Krajská rada schválila téměř 382 miliony korun na dotační programy

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 13. ledna 2020 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok. Na financování dotačních programů je celkem vyčleněno 381,8 milionu korun.

Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (100 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (28 mil. Kč), Program rozvoje venkova (58 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstávají také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další. „Do dotačních programů je letos naplánováno o 62,5 milionu korun více než ve schváleném rozpočtu loňského roku. Více kraj hodlá investovat do podpory cykloturistiky, pokračuje nový program na projekty rekonstrukcí orloven a sokoloven a nadále podporujeme dobrovolné hasiče v regionu – stejně jako loni jde o 28 milionů,“ řekl náměstek hejtmana Petr Hýbler.

Podrobnosti o dotačních programech budou následně zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ . Ve většině případů bude možné podávat žádosti o poskytnutí dotace v termínu od 14. do 28. února 2020. Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2020.

Schváleny byly tyto dotační programy:

Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 (změna č. 3)
Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů 2020
Dotační program „Zdravé municipality JMK 2020“
Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2020
Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2020
Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2020
Dotační program „Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020“
Dotační program „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020“
Dotační program „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020“
Dotační program „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2020“
Dotační program „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2020“
Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020“
Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020“
Dotační program EVVO 2020
Dotační program „Preventivní programy škol v roce 2020“
Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2020
Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2020
Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2020
Dotační program „Do světa!“ 2020
Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2020
Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2020
Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2020

foto JMKfoto JMK