Obce a neziskové organizace mohou žádat o dotace na rodinnou politiku

Vyhlášení dotačních programů rodinné politiky v celkové výši 7,5 milionu korun schválila na dnešní (13. ledna 2020) schůzi Rada Jihomoravského kraje. Neziskové organizace budou moci žádat na projekty z dotačního programu na podporu služeb pro rodiny a na podporu neformálně pečujících osob. Obce mohou požádat o podporu projektů, které budou zaměřené na rodinnou a seniorskou politiku v obcích nebo na seniorská a mezigenerační kontaktní centra.

„Jihomoravský kraj má dlouhodobý zájem podporovat rodiny a jejich soudržnost. Proto jsem rád, že se každoročně daří vyhlašovat dotační programy pro neziskové organizace a obce, které kraji pomáhají tento cíl naplňovat. Neformální dlouhodobá péče je charakterizovaná jako péče v rodině, kde pečujícími jsou příslušníci rodiny opečovávaného nebo jeho přátelé. Ve většině případů se jedná o laickou péči bez specifického odborného vzdělání. Současně se jedná o práci neplacenou, která je vykonávána mimo pracovní poměr. Poskytování této péče je většinou spojeno s úzkou citovou vazbou mezi pečovatelem a opečovávaným. Je tedy založena na lidských vztazích,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Další informace o dotačních programech na rodinnou politiku je možné nalézt na Dotačním portálu Jihomoravského kraje (https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/). Žádosti lze podávat od 14. února do 28. února 2020 do 14 hodin.
foto JMKfoto JMK