Jihomoravský kraj umožnuje lidem „ŽÍT DOMA“

Možnost ŽÍT DOMA lidé považují většinou za samozřejmost, mnozí lidé ale mohou být doma jen s přispěním druhých – senioři, zdravotně postižení, nebo chronicky nemocní. Aby i tito lidé mohli ŽÍT DOMA, kde se cítí nejlépe, v kruhu svých blízkých, nevytržení z místních komunit, na tom Jihomoravský kraj usilovně pracuje. Zajištění dostupných terénních služeb sociální péče je jednou z jeho priorit. Řada pečovatelských služeb v Jihomoravském kraji již dnes dokazuje, že je možné poskytnout účinnou pomoc v domácím prostředí. Například i uživatelům upoutaným na lůžko vyžadující podporu opakovaně během dne. O tématu ŽÍT DOMA hovoří náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Marek Šlapal.

Proč jste se pro podporu vize ŽÍT DOMA rozhodli? Co to pro Vás znamená?

Jihomoravský kraj začal před několika lety klást důraz na dostupnost sociálních služeb. Jednou ze služeb, která je klíčová pro to, aby lidé mohli zůstávat v domácím prostředí, je pečovatelská služba. Nastavení fungování řady pečovatelských služeb ale dlouhodobě neumožňovalo zajistit dostupnou péči všem osobám, které by ji potřebovali. Pro většinu byla limitující časově omezená otevírací doba, například do 15 hodin, která byla zasazena pouze do pracovního týdne. Nebo také vědomí, že pečovatelská služba je určena pouze pro osoby v seniorském věku a jejím hlavním smyslem je rozvoz jídla a úklid domácnosti.

Pro koho tu tedy pečovatelské služby jsou a jak měníte jejich fungování?

Senioři, lidé se zdravotním postižením, či chronickou nemocí, a to i osoby vysoce závislé na péči druhých nyní mohou zůstat ŽÍT DOMA. Umožňují jim to pečovatelské služby, které mění své fungování v rámci projektů našeho partnera Institutu sociální práce, z.s. Do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“, se zapojilo jednadvacet pečovatelských služeb z Jihomoravského kraje a osm obcí. Aktivity projektu jsou v souladu s krajskou vizí a jsou koncipovány tak, aby pečovatelské služby podporovaly v naplnění krajských požadavků na jejich fungování, případně v rozšíření cílové skupiny a prodloužení provozní doby.
 

Kompletní rozhovor ZDE (docx, 549 kB).