UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2020

Náhled
04.01.2021

Informace č.j. JMK 172003/2020

Odkazované informace - poskytnutí informace ( pdf ; 214 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 163313/2020

ÚS - opravy - poskytnutí informace ( pdf , 218 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 154255/2020

ÚS - opravy - poskytnutí informace ( pdf , 201 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 154160/2020

ÚS - soubory oprav - poskytnutí informace ( pdf , 199 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 144924/2020

Vypořádání připomínek k A1 ZÚR JMK - poskytnutí informace ( pdf , 247 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 147136/2020

Dokumenty, kterými argumentoval náměstek na ZJMK 17.09.2020 - poskytnutí informace ( pdf , 208 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 129483/2020

A1 - spisový soupis - poskytnutí informace ( pdf , 246 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 135399/2020

ÚS - hlukové mapy - poskytnutí informace ( pdf , 210 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 51192/2020

ÚS - trasování variant - poskytnutí informace ( pdf , 214 k B ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 47902/2020

ÚS - trasování variant - poskytnutí informace odkazem ( pdf , 207 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 54069/2020

ÚS - smlouva, zadání a zápisy - poskytnutí informace ( pdf , 210 k B ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 45663/2020

A1 - korespondence ke stanovisku SEA - poskytnutí informace ( pdf , 214 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 45660/2020

Hodnocení pro veřejnou zakázku 3. ZÚR II - poskytnutí informace ( pdf , 239 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 45658/2020

Fakturace pro veřejnou zakázku 3. ZÚR II - poskytnutí informace ( pdf , 236 kB ) 

Náhled
04.12.2020

Informace č.j. JMK 45637/2020

ÚS - tunely se nekreslí - poskytnutí informace ( pdf , 248 kB ) 

Náhled
01.12.2020

Informace č.j. JMK 103100/2020

Poskytnutí informací k územnímu plánu Drásov (pdf.; 180 kB) 

Náhled
01.12.2020

Informace č.j. JMK 155210/2020

Poskytnutí informace o možnostech využití pozemku (pdf.; 163 kB) 

Náhled
01.12.2020

Informace č.j. JMK 160845/2020

Opakované vyřízení žádosti týkající se akustického posudku (pdf; 195 kB) 

Náhled
01.12.2020

Informace č.j. JMK 156031/2020

Poskytnutí informace o korespondenci s MMR ve věci žádosti o informaci (pdf; 191kB) 

Náhled
01.12.2020

Informace č.j. JMK 147474/2020

Poskytnutí informace k metodice MMR ve věci přezkumu závazného stanoviska (pdf; 166 kB) 

Náhled
01.12.2020

Informace č.j. JMK 139085/2020

Poskytnutí informace - akustický posudek (pdf; 202 kB) 

Náhled
07.10.2020

Informace č.j. JMK 139620/2020

Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí KrÚ č.j. JMK 26525/2020 ze dne 13.02.2020 (pdf, 174 kB) 

Náhled
30.06.2020

Informace č.j. JMK 86468/2020

Informace č.j. JMK 86468/2020. Poskytnutí informace o vyřízení odvolání (pdf, 154 kB)  

Náhled
11.05.2020

Informace č. j. JMK 63323/2020

Informace o stadiu řešení systémové podjatosti v rámci územního řízení pro stavbu Kreativní centrum Brno (pdf, 218 kB)  

Náhled
30.04.2020

Informace č. j. JMK 51650/2020

Odchylky od smlouvy o dílo - poskytnutí informace ( pdf ; 210 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 44553/2020

Veškeré podklady pro pořizování ÚS JMK - II - poskytnutí informace ( pdf ; 209 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 33101/2020

Aglomerační význam - poskytnutí informace ( pdf ; 2016 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 30621/2020

Dokumenty k podnětu - poskytnutí informace ( pdf ; 204 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 37007/2020

Expertní hodnocení k ÚS pro A ZÚR - požadavek MŽP - poskytnutí informace ( pdf ; 201 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 33042/2020

Komise k ÚS a A ZÚR - poskytnutí informace ( pdf ; 207 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 30714/2020

A1 ZÚR JMK - připomínky obcí a MČ 2 - poskytnutí informace ( pdf ; 202 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 29963/2020

Činnost advokáta Bahýla - II - poskytnutí informace ( pdf ; 197 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 31188/2020

Výběrové řízení ÚS + A ZÚR JMK - komise 2 - poskytnutí informace ( pdf ; 240 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 2514/2020

Hodnocení pro veřejnou zakázku pro 3. ZÚR JMK - poskytnutí informace ( pdf ; 227 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 7224/2020

Metodika zpracování hlukové studie - poskytnutí informace ( pdf ; 215 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 7222/2020

A1 ZÚR JMK - připomínky obcí a MČ - poskytnutí informace ( pdf ; 210 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 7133/2020

A1 ZÚR JMK - korespondence se zpracovateli - II - poskytnutí informace ( pdf ; 203 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 7223/2020

A1 ZÚR JMK - korespondence ostatní - II - poskytnutí informace ( pdf ; 283 kB ) 

Náhled
30.04.2020

Informace č.j. JMK 7131/2020

A1 ZÚR JMK - korespondence s ministerstvy a DO - poskytnutí informace ( pdf ; 212 kB ) 

Náhled
21.04.2020

informace č.j. JMK 55754/2020

poskytnutí kopie stanoviska KrÚ pro MMR (pdf, 181 kB) 

Náhled
24.03.2020

informace č.j. JMK 42836/2020

Informace k přezkumu veřejnoprávní smlouvy (pdf, 164 kB) 

Náhled
19.02.2020

Informace č. j. JMK 27056/2020

Poskytnutí informace o vyřízení odvolání (pdf, 112 kB) 

Náhled
15.01.2020

Informace JMK č.j. 457/2020

Informace o stadiu řešení systémové podjatosti v rámci územního řízení pro stavbu Kreativní centrum Brno (pdf, 226 kB)