Jihomoravský kraj, město Brno a Starobrněnské opatství společně propagují Gregora Mendela

Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina spojily své síly za účelem péče o odkaz Gregora Johanna Mendela, objevitele základních zákonů dědičnosti a zakladatele nauky v oblasti genetiky. Memorandum o spolupráci dnes 6. ledna 2020, v den 136. výročí úmrtí této jedné z nejvýznamnějších osobností světových dějin, podepsali hejtman Bohumil Šimek, primátorka Markéta Vaňková a Juan Ignacio Provecho Lopez, delegát pověřený hlavním představitelem augustiniánů.

Popis memoranda se symbolicky uskutečnil v prostorách Starobrněnského opatství. „Mendelovy objevy byly učiněny přímo ve městě Brně, jejich princip a význam se staly součástí mnoha vědeckých oborů. Cílem naší spolupráce je koordinace a propagace této výjimečné osobnosti, především pak v souvislosti s jeho dvoustým výročím narození v roce 2022 s přesahem i do dob budoucích,“ uvedl k podpisu memoranda hejtman Bohumil Šimek.

Slavnostní setkání ukončil pietní akt u hrobu Gregora J. Mendela na brněnském Ústředním hřbitově, kde za Jihomoravský kraj položil věnec náměstek hejtmana Petr Hýbler.

foto JMKfoto JMKfoto JMK