foto 1 foto 2

Schválený rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2020

Rozpočet na rok 2020 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání konaném dne 12.12.2019 usnesením č. 2359/19/Z27.

 

Návrh rozpočtu byl 15 dní před projednáním v ZJMK zveřejněn v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

Schválený rozpočet JMK na rok 2020 - plné znění (pdf, 3.102 kB)