TK 28. 3. 2008

Tisková konference 28. března 2008

Na tiskové konferenci náměstek hejtmana Václav Horák hovořil o aktualitách z oblasti životního prostředí.

 

Dotace malým obcím pomohou vyčistit Brněnskou přehradu

 

Rada Jihomoravského kraje doporučila  Zastupitelstvu schválit Dotační program – životní prostředí, který umožní rozdělit 8,5 milionu korun malým obcím ležícím v povodí řeky Svratky a uspíšit tak výstavbu čističek a kanalizačních systémů.

Dotační program, předložený náměstkem hejtmana Ing. Václavem Horákem, je určen na vyhotovení dokumentace nutné k zahájení stavby a také pro zpracování žádosti o dotace. Ty mohou dosáhnout až 70% ceny. V korunovém vyjádření může obec získat až 500 tisíc Kč.

Tento krok Rady Jihomoravského kraje je dalším postupným krokem, který „hejtmanství“  udělalo na cestě k čisté Brněnské přehradě. Již na podzim minulého roku došlo k odpuštění a následnému vápnění obnažených míst, jehož cílem bylo snížení množství sinic ve vodní nádrži. Tento postup byl opakován i v únoru letošního roku tak, aby mohlo být včas zahájeno opětovné napouštění přehrady. To se musí stihnout do 1.dubna! První duben je totiž den, kdy na své pravidelné linky vyplouvají  lodě, oblíbený dopravní prostředek výletníků a rekreantů na Brněnské přehradě. Ti budou moci být v květnu letošního roku svědky neobvyklé „atrakce“ - výlovu ryb. Povodí Moravy ve spolupráci s Moravským rybářským svazem totiž chtějí v tomto období z přehrady odlovit většinu z odhadovaných 100 tun ryb. Masivní odlov je přípravou na další odpouštění, které přehradu čeká na podzim letošního roku.

Odlov bude prováděn pomocí speciální lodi s agregátem generujícím stejnosměrný elektrický proud, který ryby přivábí a na okamžik omráčí. Rybáři je tak snáze vyloví z vody.  Tento postup se však týká jen tzv. „bílé ryby“, tedy druhů, které většinou rybáři pouští zpět do vody. Větší ryby, zejména kapry, kterých je v přehradě až 75 tun, pomohou vylovit rybáři chytající tradičním způsobem - na udici.

Vypadá to, že Brněnská přehrada bude v letošním roce rájem rybářů, aby se v budoucnu mohla stát opět rájem rekreantů.

 

Ing. Václav Horák

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje